ปวดศีรษะบ่อยๆ ปวดศีรษะเป็นประจำ เป็นอันตรายไหม? การปวดศีรษะ หรอที่ภาษาทั่วๆไปเรียกว่าปวดหัวนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากรทุกเพศ... 
ผู้ป่วยโรคจิตต้องกินยานานแค่ไหนถึงจะหาย? เมื่อตอนที่แล้วเราได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคจิตเภท (Schizophrenia) และได้ทราบวิธีการรักษาเบื้องต้นว่าผู้ป่วยต้องทำอย่างไรบ้างในการรักษา... 
ยารักษาอาการทางจิตทำให้ผู้ป่วยติดยาจริงหรือ? เมื่อบทความที่แล้วเราได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคจิตเภท หรือที่ภาษาแพทย์เรียกว่า... 
โรคจิตเภท (Schizophrenia) สามารถรักษาให้หายได้ไหม หรืออย่างไร?   เมื่อคราวที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับโรคจิตเภท หรือที่ภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่า... 
วิธีการสังเกตลักษณะของผู้ป่วยโรคจิต หรือผู้ที่มีอาการสงสัยเป็นโรคจิตที่เราควรรู้ ในสังคมปัจจุบันผู้คนในสังคมต่างเผชิญปัญหากันถ้วนหน้า... 
โรคจิตเภท (Schizophrenia) คืออะไร?   ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทนั้น จะมีความผิดปกติทางด้านความคิดเป็นหลัก ทำให้ผู้ป่วยรับรู้และคิดไม่ตรงกับความเป็นจริง... 
Script หากลุ่มเป้าหมายตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี 2558 ในโปรแกรม JHCIS   SELECT person.pid, person.prename as คำนำ, person.fname as ชื่อ, person.lname as นามสกุล, year(now()) – year(person.birth)... 
ปวดหัวไมเกรน (Migraine) เป็นอย่างไร? มาเรียนรู้กัน            ปวดหัวไมเกรน (Migraine) เป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดหัวเรื้อรังที่พบได้บ่อยในกลุ่มประชาชนทั่วไปแทบจะทุกเพศ... 
โรคปวดศรีษะจากความเครียด (Tension Headach) คืออะไร? โรคปวดศรีษะจากความเครียด (Tension Headach)  เป็นสาเหตุที่พบได้มากที่สุดของผู้ที่มีอาการปวดคิรษะ... 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะอบรมบุคลากรด้านการทำคลอดฉุกเฉิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะอบรมบุคลากรด้านการทำคลอดฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องให้บริการฝากครรภ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ... 
Designed by Theme Junkie. Powered by WordPress.