This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม

โครงการอำเภอยิ้ม

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่วัดอัมพวัน บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10         อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครการอำเภอยิ้มในพื้นที่ ตำบลเชียงเครือ และได้จัดให้มีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชนเลื่อนที่  การทำหมันสุนัข  การออกหน่วยของกัฒนาชุมชนอำเภอ ฯลฯ และเพื่อร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่  โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ได้จัดให้มีบริการออกหน่วยรักษาพยาบาลและคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชน  โดยมีการออกหน่วยบริการดังนี้ 1. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จาก รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง ให้บริการถอนฟัน  ขุูดหินปูน 2. หน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  คัดกรองสุขภาพ 3.หน่วยแพทย์แผนไทย ให้บริการนวด 

วิธีการแก้ไขหากเปิดไฟล์ Microsoft Word แล้วไฟล์เป็นแบบเปิดอ่านอย่างเดียว(Read Only)

วิธีแก้ไขไฟล์อ่านอย่างเดียว( Read Only)

วิธีการแก้ไขหากเปิดไฟล์ Microsoft Word แล้วไฟล์เป็นแบบเปิดอ่านอย่างเดียว(Read Only) เรื่องมีอยู่ว่าพอดีผมได้โน้ตบุุ๊กมาใหม่เครื่องหนึ่ง เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่มันใช้งานมาเป็นเวลานาน ด้วยความดีใจและเห่อของใหม่เลยทำการสำรองไฟล์ทั้งหมดจากเครื่องเก่าใส่ไว้ใน External Hard Drive แล้วค่อยมา Copy Paste ลงบน Hard Disk ของเครื่องใหม่อีกที แล้วก็ใช้งานตามปกติ  แต่ใช้งานไปก็พบว่ามันผิดปกติ เพราะไฟล์เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word เวลาเปิดใช้งานทีไรมันจะมีคำว่า อ่านอย่างเดียว(Read Only)  ตลอด  และเวลาจะ Save ไฟล์ มันจะให้เราบันทึกเป็นชื่อใหม่ทุกครั้ง ดังรูป เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาสงเกตุตรงรายชื่อไฟล์จะมีคำว่าอ่านอย่างเดียว(Read Only)  ติดมาด้วยทุกครั้ง เมื่อเปิดใช้งานไฟล์ และเมื่อกดปุ่มบันทึก(Save)  โปรแกรม จะให้เราบันทึกไฟล์เป็นชื่อใหม่ทุกครั้ง วิธีการแก้ไขหากเปิดไฟล์

การค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร?

การค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บ

การค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร? ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น และมีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลที่เราต้องการจากหน้าเว็บหลายๆล้านเว็บ แต่เมื่อเปิดเว็บเข้าไปดู ในใจพลางคิดว่าเว็บนี้ละใช่เว็บที่เราต้องการ แต่เมื่อเปิดเว็บเข้าไปดูหลายๆเว็บอาจจะพบว่าอุดมไปด้วยตัวอักษรมากมาย แล้วคำหรือข้อความที่เราหาล่ะ มันอยู่ส่วนไหนของเว็บนั้นๆ วันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร? มาดูวิธีทำกันเลยครับ  เช่นตัวอย่างผมต้องการหารายชื่อโรงเรียนที่มีชื่อว่าวัดสามง่าม  หากไปไล่ดูทีละบรรทัดคงตาลายแน่นอน  เรามาดูวิธี วิธีการค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร? 1.ให้ท่านกดปุ่ม Ctrl  และปุ่ม F  พร้อมกันเพื่อทำการค้นหา  โปรแกรม Mozilla Firefox 

รพ.สต.แกเปะ จัดทำบุญเนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ

รพ.สต.แกเปะ จัดทำบุญเนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ ด้วยในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันอาสาสมัตรสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้เสียสละ และอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม  โดยในปี 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านแกเปะ จัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากวัน อสม.แห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.ทำบุญเลี้ยงพระเพล อันเนื่องจากเป็นวัน อสม. แห่งชาติ ณ ห้องประชุม รพ.สต.แกเปะ 2. กิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 3.พิธีมอบของรางวัลและรางวัลแก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะ อสม.และผู้นำชุมชน

พิมพ์ข้อความในเอกสาร pdf ไม่ได้ แก้ไขยังไงดี?

พิมพ์ข้อความในเอกสาร pdf ไม่ได้ แก้ไขยังไงดี? จากบทความ วิธีการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf แบบง่ายๆได้ไม่ได้ลองทำดู แล้วหลายท่านไปทำตาม หลายท่านทำได้ หลายท่านทำไม่ได้ หรืออาจจะทำได้แต่ได้รูปแบบของตัวอักษรไม่ถูกใจ บางท่านก็ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร pdf ที่เราต้องการให้ได้ วันนี้เรามาดูอีกหนึ่งวิธีกันครับ แต่วิธีนี้อาจจะซับซ้อนนิดๆ แต่เชื่อว่าน่าจะทำได้กันทุกคน มาดูวิธีทำกันนะครับ   วิธีนี้มีหลักการคร่าวๆอยู่ 2 อย่างนะครับ ดังนี้ 1.ต้องแปลงไฟล์ pdf ที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อความลงไป แต่มีปัญหาพิมพ์ข้อความในเอกสาร pdf ไม่ได้ ให้เป็นไฟล์รูปภาพก่อน ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ – ไปที่เว็บไซต์   http://pdf2jpg.net/ – คลิกที่ปุ่ม Choose a

สาเหตุ อาการ การป้องกัน และโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria)

สาเหตุ อาการ การป้องกัน และโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) สาเหตุโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) โรคมาลาเรีย(Malaria) หรือที่บ้านเราเรียกว่าโรคไข้จับสั่น เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อปรสิต ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า เชื้อ Plasmodium โดยเชื้อดังกล่าวมีอยู่ 5 สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคไข้จับสั่น หรือไข้มาลาเรียได้แก่: – Plasmodium vivax – Plasmodium falciparum – Plasmodium malariae – Plasmodium ovale -Plasmodium knowlesi เป็นเชื้อที่พบได้น้อยมาก โดยในจำนวนทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการติดเชื้อ Plasmodium falciparum

สาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกันโรคหูด(Warts)

สาเหตุ อาการ การรักษาและการป้องกันโรคหูด(Warts) สาเหตุของโรคหูด(Warts) โรคหูด(Warts) เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตของผิวหนังแบบผิดปกติ สาเหตุเกิดจาก เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า เชื้อ Human Papillomavirus (HPV) โดยเชื้อดังกล่าวมีอยู่มากกมายกว่า 100 ชนิด การติดเชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถที่จะติดได้ในอวัยวะทุกส่วยของร่างกาย เช่น บริเวณมือ นิ้วมือ ผ่ามือ ฝ่าเท้า หรือแม้แต่บริเวณอวัยวะเพศ   โรคหูดเป็นโรคผิวหนังที่พบได้ทั่วๆไป และพบได้บ่อยและสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายโดยการสัมผัส อาการของโรคหูด(Warts) เมื่อผิวหนังติดเชื้อ Human Papillomavirus (HPV) จะทำให้ผิวหนังบริเวณที่เป็นมีการเจริญเติบโตผิดปกติ เกิดเป็นตุ่มเม็ดนูนแข็ง ผิวของตุ่มค่อนข้างขรุขระ ตุ่มอาจมีเม็ดเดียว หรือ หลายเม็ดก็ได้ ส่วนใหญ่เมื่อสัมผัสกับตุ่มหูดจะไม่มีอาการเจ็บ และไม่คัน ยกเว้น หูดที่ฝ่าเท้า อาจมีอาการเจ็บได้เมื่อเราเดินไปเดินมา

โหลดทุกไฟล์ในหน้าเว็บ หน้า Site ไม่ให้เหลือด้วย DownthemAll

โหลดทุกไฟล์ในหน้าเว็บ หน้า Site ไม่ให้เหลือด้วย DownthemAll   มีหลายครั้งที่เราเข้าไปเว็บไซต์หนึ่ง แล้วพบบทความหรือไฟล์มีประโยชน์หลายๆตัว ซึ่งผู้จัดทำเว็บไซต์ได้สร้างลิงค์ไว้ให้เราได้ Download กัน ซึ่งหากเราต้องการจะ Download เราจำเป็นต้อง Click เข้าไปทีละลิงค์ แล้ว Download ทีละไฟล์ ซึ่งหากไฟล์ที่เราต้องการจะโหลดมันมีน้อยก็แล้วไป แต่หากไฟล์มีเยอะๆ แล้วคงจะเหนื่อยน่าดู   วันนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการดาวโหลดทุกไฟล์ในที่มีในหน้าเว็บไม่ให้เหลือด้วย DownthemAll กัน DownthemAll เป็น Firefox Addon หรือโปรแกรมเสริมการทำงานของโปรแกรมเปิดดูอินเตอร์เน็ต(Web Browser) ของโปรแกรม Mozilla Firefox ดังนั้นผู้ที่จะใช้ Addon ตัวนี้ได้ จึงต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Mozilla Firefox

Imacro…Add On ของเว็บ Browser ที่ช่วยลดเวลาในการทำงานผ่านเว็บแบบอัตโนมัติที่เราควรเรียนรู้

เคยเบื่อไหม? กับการบันทึกข้อมูลต่างๆผ่านเว็บไซต์ต่างๆที่เราต้องทำเป็นประจำซ้ำๆซากๆ ต่อไปนี้การทำงานบันทึกข้อมูลต่างๆผ่านหน้าเว็บไซต์จะเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป หากเราเรียนรู้การใช้ Imacro หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอะไรคือ Imacro เรามาเรียนรู้กันครับ Imacro คือ อะไร? เอาง่ายๆก็แล้วกัน Imacro คือโปรแกรมเสริม(AddOn) การทำงานของเว็บบราวเซอร์ เช่น Firefox,Internet Explorer,Google Chrome ที่จะช่วยให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซ้ำๆ กัน หรือนำข้อมูลจากไฟล์ข้อความที่เรามีมากรอกข้อมูลบนหน้าเว็บได้ง่ายขึ้น อ่านไปอาจจะมองไม่เห็นภาพ เรามาดู Video ข้างล่างกันดีกว่า ครับ จาก Video จะเป็นการนำเอาข้อมูลการเปลี่ยนรหัสพิกัด UTM ไปเป็นพิกัดแบบ Geographic เพื่อใช้กับ Google Map ซึ่งปกติเราต้องกรอกข้อมูล ค่าพิกัด X ค่าพิกัด

ถ่ายภาพมาแล้ว เอาลงคอมแล้ว ภาพกลับหัว แก้ยังไง ดีนะ….

ถ่ายภาพมาแล้ว เอาลงคอมแล้ว ภาพกลับหัว แก้ยังไง ดีนะ…. ในปัจจุบัน วิวัฒนาการด้านการถ่ายภาพได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก จากเมื่อหลายปีที่แล้วเวลาเราจะถ่ายภาพต้องถือกล้องตัวใหญ่ๆ น้ำหนักเยอะๆ ถ่ายภาพมาแล้วก็ต้องมาล้างภาพ อัดภาพ แต่ในปัจจุบันการถ่ายภาพถือเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้แม้แต่เด็กๆ ลุปกรณ์การถ่ายภาพก็สามารถมีให้เลือกใช้หลากหลายประเภททั้ง กล้องถ่ายภาพ และมือถือ Smartphone เรามีหน้าที่กดปุ่ม แชะ แชะ แชะ อย่างเดียว แต่เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วมาโหลดภาพลงในคอมพิวเตอร์เพื่อจะนำไปใช้งาน อ้าว…ภาพกลับหัว……   วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ไขภาพถ่ายที่ถ่ายมาแล้ว แล้วภาพกลับหัว จะมีวิธีแก้ยังไง?   วิธีแก้ไขแบบง่ายๆก็ใช้เครื่องมือที่มาพร้อมกับโปรแกรม Windows แทบทุกเวอร์ชั่นนั่นแหละครับ นั่นคือแก้ไขด้วยโปรแกรม Windows Photo Viewer มาดูวิธีการกันเลยครับ 1.คลิกขวาภาพที่เราถ่ายภาพมาแล้ว ภาพมันกลับหัว 2.โปรแกรมจะเปิดเมนูมาให้ ให้เราเลือก