This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

วิธีการติดตั้งฟอนต์ ไทย (Install Font) ในโปรแกรม Foxit Reader

วิธีติดตั้งฟอนต์ ไทย foxit

วิธีการติดตั้งฟอนต์ ไทย (Install Font) ในโปรแกรม Foxit Reader ในปัจจุบันโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ประเภท pdf ที่มีชื่อว่า Foxit Reader ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรมเป็นโปรแกรมฟรี และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งานโปรแกรม ทั้งการเพิ่ม ลบ แก้ไขไฟล์ pdf บางส่วนได้ แต่ปัญหาที่พบในส่วนภาคราชการที่นำโปรแกรมไปใช้ก็คือ ในปัจจุบันทางภาคราชการได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้รูปแบบตัวอักษร(Font) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้นหากเราไม่ได้ติดตั้งรูปแบบตัวอักษร (Font)ของภาครัฐลงไปโปรแกรม Foxit Reader ก็จะไม่มี Font ภาครัฐให้เลือกใช้ เราจึงต้องมาเรียนรู้วิธีการติดตั้งฟอนต์ ไทย (Install Font) ในโปรแกรม Foxit Reader กัน วิธีการติดตั้งฟอนต์ ไทย

วิธีการลบตัวหนังสือ ข้อความ คำ หรือรูปภาพในไฟล์ pdf โดยใช้โปรแกรม Foxit Reader

ลบตัวหนังสือในไฟล์ pdf

วิธีการลบตัวหนังสือ ข้อความ คำ หรือรูปภาพในไฟล์ pdf โดยใช้โปรแกรม Foxit Reader ไฟล์เอกสารประเภท pdf เป็นไฟล์เอกสารคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไฟล์ดังกล่าวมีขนาดเล็ก จึงง่ายต่อการส่งต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ไฟล์ประเภท pdf ยังเป็นไฟล์ที่มีความปลอดภัย และคงต้นแบบจากเอกสารต้นฉบับยากแก่การเปลี่ยนแปลง หรือปลอมแปลง แต่เมื่อไฟล์ถึงมือผู้ใช้ในบางครั้งผู้ใช้เองก็อาจจะมีความประสงค์ในการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงบางส่วนในเนื้อหาไฟล์ pdf ที่ได้รับ สำหรับวันนี้จะมาแนะนำถึงวิธีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ไฟล์เอกสารประเภท pdf อีกแบบหนึ่ง นั่นก็คือ วิธีการลบตัวหนังสือ ข้อความ คำ หรือรูปภาพในโปรแกรม foxit reader วิธีการลบตัวหนังสือ ข้อความ คำ หรือรูปภาพในไฟล์ pdf โดยใช้โปรแกรม

มารู้จักโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ(JHCIS) กัน

JHCIS

มารู้จักโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ(JHCIS) กัน โปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ(JHCIS) คืออะไร? โปรแกรม JHCIS เป็นระบบโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิ โดย JHCIS เป็นอักษรย่อที่มาจากคำว่า Java Health Center Information System โปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเริ่มแรกทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯ ได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลระบบงานสถานีอนามัยมาก่อนแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยโปรแกรมที่พัฒนาเดิมมีชื่อว่า HCIS (Health Center Information System ) ตัวโปรแกรมพัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Access 97 ต่อมาโปรแกรม HCIS มีข้อจำกัดหลายด้าน เช่น ปัญหาของโปรแกรม Microsoft

มาเรียนรู้ และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษจากไฟล์ PDF กันครับ

เรียนรู้ และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษจากไฟล์ PDF

มาเรียนรู้ และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษจากไฟล์ PDF กันครับ ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลายช่องทาง ทั้งการเรียนผ่านคอร์สการฝึกอบรม การเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิดีโอ หรืออินเตอร์เน็ต แต่การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเน้นไปในด้านการอ่านและเขียนเป็นส่วนใหญ่ แต่การฝึกพูด การฟังสำหรับคนไทยเรายังมีน้อย วันนี้ผมจึงจะมาแนะนำวิธีการเรียนรู้และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ อีกแบบหนึ่ง โดยเรียนรู้จากไฟล์ pdf ภาษาอังกฤษที่เรามี ซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ทั้งสำเนียงการพูด การเน้นคำต่างๆเป็นต้น มาเรียนรู้กันเลย วิธีการเรียนรู้ และฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษจากไฟล์ PDF 1. ก่อนอื่นเราต้องมีไฟล์ประเภท PDF ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับ และในเครื่องต้องมีโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ PDF ที่มีชื่อว่า Foxit Reader ครับ (หากไม่มีก็สามารถ Download และติดตั้งได้จากอินเตอร์เน็ตครับ) 2. เปิดไฟล์

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม

โครงการอำเภอยิ้ม

รพ.สต.แกเปะ ร่วมออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่วัดอัมพวัน บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10         อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครการอำเภอยิ้มในพื้นที่ ตำบลเชียงเครือ และได้จัดให้มีนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เช่น การให้บริการทำบัตรประชาชนเลื่อนที่  การทำหมันสุนัข  การออกหน่วยของกัฒนาชุมชนอำเภอ ฯลฯ และเพื่อร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่  โรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ได้จัดให้มีบริการออกหน่วยรักษาพยาบาลและคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชน  โดยมีการออกหน่วยบริการดังนี้ 1. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จาก รพ.สต.ในเขตอำเภอเมือง ให้บริการถอนฟัน  ขุูดหินปูน 2. หน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  คัดกรองสุขภาพ 3.หน่วยแพทย์แผนไทย ให้บริการนวด 

วิธีการแก้ไขหากเปิดไฟล์ Microsoft Word แล้วไฟล์เป็นแบบเปิดอ่านอย่างเดียว(Read Only)

วิธีแก้ไขไฟล์อ่านอย่างเดียว( Read Only)

วิธีการแก้ไขหากเปิดไฟล์ Microsoft Word แล้วไฟล์เป็นแบบเปิดอ่านอย่างเดียว(Read Only) เรื่องมีอยู่ว่าพอดีผมได้โน้ตบุุ๊กมาใหม่เครื่องหนึ่ง เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่มันใช้งานมาเป็นเวลานาน ด้วยความดีใจและเห่อของใหม่เลยทำการสำรองไฟล์ทั้งหมดจากเครื่องเก่าใส่ไว้ใน External Hard Drive แล้วค่อยมา Copy Paste ลงบน Hard Disk ของเครื่องใหม่อีกที แล้วก็ใช้งานตามปกติ  แต่ใช้งานไปก็พบว่ามันผิดปกติ เพราะไฟล์เอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word เวลาเปิดใช้งานทีไรมันจะมีคำว่า อ่านอย่างเดียว(Read Only)  ตลอด  และเวลาจะ Save ไฟล์ มันจะให้เราบันทึกเป็นชื่อใหม่ทุกครั้ง ดังรูป เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาสงเกตุตรงรายชื่อไฟล์จะมีคำว่าอ่านอย่างเดียว(Read Only)  ติดมาด้วยทุกครั้ง เมื่อเปิดใช้งานไฟล์ และเมื่อกดปุ่มบันทึก(Save)  โปรแกรม จะให้เราบันทึกไฟล์เป็นชื่อใหม่ทุกครั้ง วิธีการแก้ไขหากเปิดไฟล์

การค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร?

การค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บ

การค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร? ในปัจจุบันอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนเรามากยิ่งขึ้น และมีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหาข้อมูลที่เราต้องการจากหน้าเว็บหลายๆล้านเว็บ แต่เมื่อเปิดเว็บเข้าไปดู ในใจพลางคิดว่าเว็บนี้ละใช่เว็บที่เราต้องการ แต่เมื่อเปิดเว็บเข้าไปดูหลายๆเว็บอาจจะพบว่าอุดมไปด้วยตัวอักษรมากมาย แล้วคำหรือข้อความที่เราหาล่ะ มันอยู่ส่วนไหนของเว็บนั้นๆ วันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีการค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร? มาดูวิธีทำกันเลยครับ  เช่นตัวอย่างผมต้องการหารายชื่อโรงเรียนที่มีชื่อว่าวัดสามง่าม  หากไปไล่ดูทีละบรรทัดคงตาลายแน่นอน  เรามาดูวิธี วิธีการค้นหา หรือ Search คำ ข้อความในหน้าเว็บแบบรวดเร็วใน Firefox ทำได้อย่างไร? 1.ให้ท่านกดปุ่ม Ctrl  และปุ่ม F  พร้อมกันเพื่อทำการค้นหา  โปรแกรม Mozilla Firefox 

รพ.สต.แกเปะ จัดทำบุญเนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ

รพ.สต.แกเปะ จัดทำบุญเนื่องในงานวัน อสม.แห่งชาติ ด้วยในวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันอาสาสมัตรสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้เสียสละ และอุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม  โดยในปี 2558 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านแกเปะ จัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากวัน อสม.แห่งชาติ โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1.ทำบุญเลี้ยงพระเพล อันเนื่องจากเป็นวัน อสม. แห่งชาติ ณ ห้องประชุม รพ.สต.แกเปะ 2. กิจกรรมรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน 3.พิธีมอบของรางวัลและรางวัลแก่ อสม.ที่ปฏิบัติงานในชุมชน โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะ อสม.และผู้นำชุมชน

พิมพ์ข้อความในเอกสาร pdf ไม่ได้ แก้ไขยังไงดี?

พิมพ์ข้อความในเอกสาร pdf ไม่ได้ แก้ไขยังไงดี? จากบทความ วิธีการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf แบบง่ายๆได้ไม่ได้ลองทำดู แล้วหลายท่านไปทำตาม หลายท่านทำได้ หลายท่านทำไม่ได้ หรืออาจจะทำได้แต่ได้รูปแบบของตัวอักษรไม่ถูกใจ บางท่านก็ต้องการที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร pdf ที่เราต้องการให้ได้ วันนี้เรามาดูอีกหนึ่งวิธีกันครับ แต่วิธีนี้อาจจะซับซ้อนนิดๆ แต่เชื่อว่าน่าจะทำได้กันทุกคน มาดูวิธีทำกันนะครับ   วิธีนี้มีหลักการคร่าวๆอยู่ 2 อย่างนะครับ ดังนี้ 1.ต้องแปลงไฟล์ pdf ที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อความลงไป แต่มีปัญหาพิมพ์ข้อความในเอกสาร pdf ไม่ได้ ให้เป็นไฟล์รูปภาพก่อน ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ – ไปที่เว็บไซต์   http://pdf2jpg.net/ – คลิกที่ปุ่ม Choose a

สาเหตุ อาการ การป้องกัน และโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria)

สาเหตุ อาการ การป้องกัน และโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) สาเหตุโรคมาลาเรีย หรือไข้จับสั่น(Malaria) โรคมาลาเรีย(Malaria) หรือที่บ้านเราเรียกว่าโรคไข้จับสั่น เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายติดเชื้อปรสิต ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า เชื้อ Plasmodium โดยเชื้อดังกล่าวมีอยู่ 5 สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคไข้จับสั่น หรือไข้มาลาเรียได้แก่: – Plasmodium vivax – Plasmodium falciparum – Plasmodium malariae – Plasmodium ovale -Plasmodium knowlesi เป็นเชื้อที่พบได้น้อยมาก โดยในจำนวนทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการติดเชื้อ Plasmodium falciparum