สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์

สาเหตุของไข้ไทฟอยด์

เป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Salmonella Typhi ) ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวพบได้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ อาฟริกา เอเชีย ประเทศไทยยังพบได้ค่อนข้างมาก

การติดต่อของโรคไข้ไทฟอยด์

โรคไข้ไทฟอยด์สามารถติดต่อได้โดยการรับเชื้อแบคทีเรียเข้าทางปาก โดยเชื้อไทฟอยด์จะออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย ปนเปื้อนกับอาหารและน้ำดื่ม แมลงวันก็เป็นตัวการสำคัญที่แพร่เชื้อได้มาก นอกจากนี้ผู้เป็นพาหะที่มีเชื้ออยู่ในลำไล้ ถ้ามาเป็นผู้ปรุงจำหน่ายอาหารใช้มือที่ไม่สะอาดหยิบจับปรุงอาหารก็จะเป็นผู้แพร่เชื้อได้

อาการของโรคไข้ไทฟอยด์

ผู้ป่วยเมื่อได้รับเชื้อเข้าไป จะมีระยะพักตัวเฉลี่ย 1-3 สัปดาห์ แล้วจะเริ่มมีไข้สูงลอยติดต่อกัน หลายวัน อาจมีอาการหนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดตามตัว เบื่ออาหาร ท้องผูก บางรายท้องเสีย ปวดท้อง อาเจียน ท้องอืด ในบางรายอาจพบจุดสีชมพูบนผิวหนัง ถ้าอาการมากอาจมีเลือดออกในลำไส้เล็กหรือแผลทะลุ ไข้จะสูงอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ ถ้าไม่ได้รับการรักษาจะมีโรคแทรกช้อนได้มาก

โรคแทรกซ้อนของโรคไข้ไทฟอยด์

–         ปอดบวม

–          ตับอักเสบ

–          เลือดออกในลำไส้

–         ลำไส้ทะลุ

การปัองกันโรคไข้ไทฟอยด์

–        จัดสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เช่น การใช้ส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล กำจัดขยะ มูลฝอย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ดื่มน้ำสะอาด

–        ปฏิบัติตนในเรื่องการมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น การล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังออกจากห้องน้ำ-ห้องส้วม  รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ไม่มีแมลงวันตอม เป็นต้น

–        ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปรุง การเสิร์ฟ ตลอดจนอนามัยของผู้ประกอบอาหาร ควบคุมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนม

–          เมื่อมีผู้ป่วย ต้องควบคุมดูแลโดยใกล้ชิด กำจัดอุจจาระให้ถูกสุขลักษณะและรายงานโรค

 

 

$$$$$$$$$$$$$$$$

One Response to สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์

  1. โต้ says:

    บอกตรงผมกำลังเป๊นอยู่ทรมารมากครับขมปากขมคอกินอะไรไม่ได้กินละก๊อ้วกออกหมดเด๋วดีเด๋วเป็นไข้ – -”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>