เทคนิคการค้นหาเวปไซต์จาก Google ให้ได้ดังใจ

วันนี้ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียนมัธยมใน พื้นที่  แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจนได้เนื่องจากเป็นการเชิญแบบกระชั้นชิด เตรียมตัวไม่ทัน สไลด์ที่จะนำไปใช้บรรยายก็ยังไม่มี สุดท้ายก็คิดได้ว่า เอ…..ในเวปน่าจะมีสไลด์ที่สร้างจากโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT บ้างละน่ะ เอ้าลองมาดูวิธีค้นหาที่เราน่าจะรู้เพื่อเพิ่มเทคนิคการค้นหาข้อมูลใน Google ให้ได้ผลที่ดีขึ้น

 

1. การค้นหาไฟล์ที่มีในอินเตอร์เน็ต โดยการเจาะจงชนิดของไฟล์
คำสั่งที่ใช้       คำค้นหา filetype: ชื่อส่วนขยายของไฟล์
เช่น ผมต้องการค้นหาไฟล์นำเสนอที่สร้างจากโปรแกรม MICROSOFT POWERPOINT เรื่องเกี่ยวกับ โรคเอดส์ เวลาพิมพ์ในช่อง SEARCH ก็พิมพ์ คำว่า
โรคเอดส์  filetype: ppt

ส่วนขยายของไฟล์(นามสกุลไฟล์) ที่ค้นหาได้ ได้แก่
Adobe Portable Document Format (pdf)
Adobe PostScript (ps)
Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, wku)
Lotus WordPro (lwp)
MacWrite (mw)
Microsoft Excel (xls)
Microsoft PowerPoint (ppt)
Microsoft Word (doc)
Microsoft Works (wks, wps, wdb)
Microsoft Write (wri)
Rich Text Format (rtf)
Text (ans, txt)
2. ใช้เครื่องหมาย  –   หากไม่ต้องการคำค้นใดๆติดมาด้วย  เช่น หากผมจะหาที่ไปท่องเที่ยวทะเล แต่ต้องไม่เป็นทะเลที่จังหวัดชลบุรี ก็ต้องพิมพ์ในช่อง SEARCH ว่า
สถานที่เที่ยวทะเล – ชลบุรี
3. ใช้เครื่องหมาย “ ” คร่อมคำค้นหา หากต้องการให้คำค้นหาเฉพาะเจาะจง เช่น ผมต้องการค้นหาเวปสถานีอนามัยบ้านแกเปะ และไม่ต้องการให้มีคำว่า สถานีอนามัยแกเปะ มาแสดง (ปกติเวลาเราค้นหาคำ หากพิมพ์คำว่า สถานีอนามัยบ้านแกเปะ  Google ก็จะค้นหาคำและแสดงคำที่เกี่ยวข้องออกมา เช่น สอ.แกเปะ, สถานีอนามัยบ้านแกเปะ, สถานีอนามัยแกเปะ เป็นต้น
คำสั่งในการค้นหาก็พิมพ์คำว่า  “สถานีอนามัยบ้านแกเปะ” ในช่อง SEARCH
4. ใช้เครื่องหมาย  + หากต้องการหาคำค้นร่วมตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป  เช่น ต้องการค้นหาเวปที่มีคำว่า สถานีอนามัยบ้านแกเปะ และมีคำว่า ตำบลเชียงเครือ ด้วย ก็เพียงแค่พิมพ์
สถานีอนามัยบ้านแกเปะ+ตำบลเชียงเครือ  ในช่อง SEARCH
5. หากต้องการใช้ช่อง SEARCH ของ Google เป็นเครื่องคิดเลข ก็พิมพ์สูตรลงไปในช่องค้นหาเลย เช่น
พิมพ์      5*5      จะได้ผลลัพธ์เป็น 25
(7*7)+9   จะได้ผลลัพธ์เป็น 58 (การคำนวณจะคำนวณค่าในวงเล็บก่อน)
100/10 จะได้ผลลัพธ์เป็น 10
เอ้า เอาไปลองใช้ดูครับ  หรือหากเพื่อนๆมีเทคนิคอื่นดีๆก็สามารถโพสต์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ ได้ที่นี่นะครับ

 .

Be the first to comment on "เทคนิคการค้นหาเวปไซต์จาก Google ให้ได้ดังใจ"

Leave a comment