ลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF แบบออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องใช้โปรแกรมทำอย่างไร?

ลดขนาด pdf - ย่อไฟล์ pdf

ลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF แบบออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องใช้โปรแกรมทำอย่างไร?

ไฟล์ PDF เป็นไฟล์เอกสารรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก สามารถแก้ไขได้อยาก และคงรูปแบบของไฟล์ที่ตรงตามต้นฉบับมากที่สุด  จึงเป็นไฟล์ที่นิยมใช้แยบติดไปกับ Email  Facebook Line หรือเว็บ Socail Media อื่นๆมากมาย แต่เนื่องจากการรับส่งไฟล์เหล่านี้ก็จะถูกจำกัดด้วยจำนวนของขนาดไฟล์ที่จะใช้ในการรับส่ง ดังนั้นจึงทำให้ไฟล์บางไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ทางเว็บไซต์กำหนดจะไม่สามารถส่งได้ การลดขนาดของไฟล์ลงจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF แบบออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องใช้โปรแกรมทำอย่างวิธีการลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF แบบออนไลน์ ฟรี ไร? กันครับ

ลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF แบบออนไลน์ ฟรี ไม่ต้องใช้โปรแกรมทำอย่างไร?วิธีการลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF แบบออนไลน์ ฟรี

1 . เปิดโปรแกรมที่เราใช้ท่องอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome แล้วไปที่เว็บไซต์ http://pdfcompressor.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการ ลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF แบบออนไลน์ ฟรี

ลดขนาด pdf - ย่อไฟล์ pdf

 

2. Click ที่แท็บ PDF Compressor เพื่อใช้บริการลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF

ลดขนาด pdf - ย่อไฟล์ pdf

3. Click ที่แท็บ Upload Files เพื่อทำการ Upload ไฟล์ pdf ที่มีอยู่ของเรา และต้องการที่จะย่อหรือลดขนาดของไฟล์ลงลดขนาด pdf - ย่อไฟล์ pdf

4. Click เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Open

ลดขนาด pdf - ย่อไฟล์ pdf

6. ทางเว็บไซต์จะทำการ Upload ไฟล์ไปยังเว็บไซต์ และทำการบีบอัด ลดขนาด PDF – ย่อขนาดไฟล์ PDF ลงให้อัตโนมัติเมื่อแล้วเสร็จทางเว็บไซต์จะแจ้งขนาดขอไฟล์ที่ย่อหรือลดขนาดลงได้เป็น % และมีเมนูให้เรา Download โปรแกรมให้มาใช้งานลดขนาด pdf - ย่อไฟล์ pdf

สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะทำตามวิดีโอข้างล่างได้เลยครับ