ปัญหาเด็กชอบขโมยของแก้ไขอย่างไร?

ปัญหาเด็กชอบขโมยของแก้ไขอย่างไร?

นิสัยชอบขโมยของเด็กวัย  6-12 ปี มักจะมีสาเหดุหลายประการ อาทิ เช่น

  • ของสิ่งนั้นเด็กไม่มีเช่นคนอื่นมี
  • ทำให้เด็กรู้สึกโกรธ ต่ำด้อย ถูกทอดทิ้ง จึงขโมยของเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้ใหญ่
  • ขโมยมาเพี่อทำให้ตนเองรู้สึกตื่นเต้น สะใจ หรือด้องการเอาชนะ จาก การทำให้ผู้อื่นโกรธ ต้องเสียเวลาหาของนั้นๆ

การแก้ไขปัญหาเด็กชอบขโมยของ  เบื้องต้น

  1. สังเกตและหาสาเหตุของปัญหา
  2. ไม่ควรตำหนิ ด่าว่า หรือลงโทษรุนแรงต่อเด็ก แต่ควรพูดคุยกับเด็กเพี่อให้เด็กเห็นถึงความจริงใจของพ่อแม่ที่จะช่วยให้เขาปรับตัว
  1. โนกรณีขโมยของในบ้าน ควรเก็บสิ่งของมีค่า เงินทอง ให้รัดกุม และ ควรให้เด็กได้รับผิดชอบว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่ด้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้ร่วมกับ พ่อแม่ด้วย เพราะสิ่งของเหล่านี้ต่อไปคือของของเขาด้วยเช่นกัน จึงด้องช่วยกัน ดูแลร่วมกัน
  2. ชมเชยเมื่อเขาตั้งใจเปลี่ยนพฤติกรรมการขโมย หรือยกย่องให้ความสำคัญในการช่วยดูแลจัดการเรื่องเงินบางประเภท เช่น เป็นผู้จ่ายค่าหนังสือพิมพ์ หรือเก็บ เงินรวมทุนในบ้านไว้ทำบุญ ฯลฯ

คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรใช้ความผิดของเด็กมาเป็นอคติด้วยการตราหน้าว่าเด็กมีความประพฤติไม่ดีไนที่ชุมชน  เนื่องจากถ้าพ่อแม่มัวแต่ตำหนิเด็ก  เพราะเด็กจะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักและอาจประพฤติตนเป็นคนไม่ดีไปเลย ควรให้โอกาสแก่ลูกในการแก้ตัวและมีความอดทนเพื่อรอเวลาที่ลูกจะปรับปรุงตัวเองให้สำเร็จ

ที่มา: รวมความรู้สุขภาพจิตจากบริการ 1667

Save