โรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis)คืออะไร สาเหตุ อาการและการป้องกันโรคกระเพาะอักเสบ ที่เราควรรู้

โรคกระเพาะอักเสบ-Gastritis

โรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis)คืออะไร สาเหตุ อาการและการป้องกันโรคกระเพาะอักเสบ ที่เราควรรู้

สาเหตุโรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis)

โรคกระเพาะอักเสบ หรือที่ภาษาหมอเรียกว่า Gastritis เป็นการอักเสบของเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารที่อาจจะมาการขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โดยสาเหตุหลักๆของการอักเสบของเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารมักเกิดจากการที่ภายกระเพาะอาหารของเรามีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารที่มีชื่อว่าเชื้อ  Helicobacter pylori หรือ H. pylori และอีกสาเหตุหนึ่งคือการที่เป็นผลเกี่ยวเนื่องจากการรับประทานยาที่ใช้ในการแก้ปวดในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตรียรอยด์ (NSAIDs) นอกจากนี้โรค กระเพาะอักเสบ(Gastritis) ยังมีสาเหตุมาจากสาเหตุอื่นที่ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบได้ เช่น  ติดเชื้ออื่น ๆ ในกระเพาะอาหาร ระบบภูมิต้านทานของร่างกายผิดปกติ หรืออาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารบางชนิด

อาการและการวินิจฉัยของโรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis)

ผู้ที่มีอาการของโรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis) มักจะมีอาการปวดท้อง   คลื่นไส้   อาเจียนและ บางรายอาจมีอาการท้องอืดเฟ้อเนื่องจากมีกรดและก๊าซในกระเพาะอาหาร  เบื่ออาหาร บางรายมีอาการคล้ายอาหารไม่ย่อย โรคกระเพาะสามารถวินิจฉัยได้จากการซักประวัติอาการและประวัติของผู้ป่วย เช่น ประวัติการรับประทานยาแก้ปวด หรือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือการส่องกล้องหรือการศึกษาทางรังสีวินิจฉัย ส่วนการรักษาแพทย์จะรักษาตามสาเหตุและอาการที่พบ

การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis)

การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคกระเพาะอักเสบจะเน้นการปฏิบัติตนเพื่อช่วยลดอาการอักเสบของกระเพาะอาหหาร เช่น การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดการรายเคืองกระพาะอาหาร เช่น อาหารเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่มีอาการควรหลีกเลี่ยงหรือหยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงและก่อให้เกิดอาการกระเพาะอักเสบมากขึ้น เช่น การสูบบุหรี่  การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป  การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่มีคาเฟอีนและเครื่องดื่มอัดลม ตลอดจนน้ำผลไม้ที่มีความเปรี้ยวจัด และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis)

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคกระเพาะอักเสบหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดโรคหรือภาวะอื่นๆตามมาได้ เช่น แผลในกระเพาะอาหาร, เลือดออกในกระเพาะอาหาร, โรคโลหิตจาง, มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือแม้กระทั่งปัญหาอื่นๆจนทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

โรคกระเพาะอักเสบ(Gastritis) เป็นโรคที่สามารถทำให้เกิดอาการได้ทั้งชนิดเรื้อรังและเฉียบพลัน นอกจากนี้ยังสามารถก่อให้เกิดภาวะอันตรายจนกระทั่งเสียชีวิตได้ โรคนี้สามารถรักษาให้หายได้และการปฏิบัติตนของผู้ป่วยเองเป็นปัจจยหลักที่ช่วยให้การรักษาโรคนี้ได้ผลดีและหายขาด