สาเหตุ การป้องกัน และอาการโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดไหญ่ เกิดจากเชื้อโวรัสและเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ เมื่อสูดลมหายใจเอาเชื้อเข้าไป เชื้อจะไปเจริญอยู่ในลำคอ และเยื่อบุทางเดินหายใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการตัวร้อน มีไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 วัน ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว นํ้ามูกไหล คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

การติตต่อของโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ง่าย โดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจาย อยู่ในอากาศเข้าไป การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทีมีอาการไอ จาม ละอองนํ้ามูก เสมหะและหายใจรดกัน การใช้สิ่งของต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย การใช้มือที่สัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาขยี้ตา จับต้องจมูก ปาก ประกอบกับการที่มีสภาวะอากาศอับขี้นและหนาวเย็น ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคตาลง จึงมีโอกาสติดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ล้างมือบ่อยๆ จนเป็นนิสัย ก่อนกินอาหาร ก่อนและหลังเตรียม/ปรุงอาหาร หลังการขับถ่าย หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังสัมผัสผู้ป่วยหรีอสัมผัสสัตว์เลี้ยง และ ทุกครั้งที่กลับจากนอกบ้าน หลีกเลียงการใช้มือที่ไม่ได้ล้างสัมผัสบริเวณใบหน้า โดยเฉพาะตา จมูก ปาก หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยและอยู่ในสถานที่มีคนอยูแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก

การปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

  •  ใช้ผ้าสะอาดปิดปาก และจมูก เวลาไอ จาม และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และใช้ผ้าสะอาดหรือทิซชูนุ่มๆ เช็ดนํ้ามูก
  • ไม่ควรสั่งนํ้ามูกแรงๆ จะทำให้เกิดอาการอักเสบในหูได้
  • เช็ดตัวด้วยนํ้าอุ่นแทนการอาบนํ้า แล้วเช็ดตัวให้แห้งทันที
  • ไม่ควรอาบนํ้าเย็น จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเป็นปอดบวมได้
  •  กินอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย มีประโยชน์ต่อร่างกาย และดื่มนํ้าสะอาด เข่น น้ำต้มสุกอุ่นๆ บ่อยๆ ใส่เสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  • ล้างมือให้เป็นนิสัย
  • หากมีไข้สูงนานเกิน 7 วัน เจ็บหน้าอก หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ รวมทั้งผู้ป่วยที่มีไข้สูงและมีประวัติ การสัมผัสสัตว์ปีก ควรรีบไปพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูล การสัมผัสสัตว์ปีก เพราะอาจได้รับเชื้อโรคไข้หวัดนกได้

 

 .

Be the first to comment on "สาเหตุ การป้องกัน และอาการโรคไข้หวัดใหญ่"

Leave a comment