การติดต่อวัณโรค

No Picture

สาเหตุ อาการ การติดต่อ และการป้องกันวัณโรค

สาเหตุ อาการ การติดต่อ และการป้องกันวัณโรค      โรควัณโรค เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ในผู้ใหญ่จะเป็นที่ปอด ในเด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุและการติดต่อของโรควัณโรค สาเหตุเกิดจากเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) โดยและติดต่อโดยการได้รับเชื้อจากผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อ ทางการ ไอ จาม ทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายไปในอากาศ อาการของโรควัณโรค อาการของโรควัณโรคมีปรากฎหลายแบบขึ้นอยู่กับการติดเชื้อที่ระบบใดของร่างกาย วัณโรคปอด ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำ ๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง บางคนมีการไอเรื้อรังเป็นเดือน บางคนมีไอแห้งๆ อาจมีเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ 1-2…