การปฏิบัติตัว

No Picture

การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์…..ควรทำอย่างไร?

การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ เมื่อรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ หญิงมีครรภ์ควรได้รับการดูแลสุขภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม และเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์  สามีควรมีบทบาทในการช่วยดูแลภรรยาโดยให้การดูแลและพาไปรับบริการต่างๆ ดังนี้ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ 1. กินอาหารครบ 5 หมู่ ให้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะ นม เนื้อสัตว์ ถั่วทุกชนิด – รวมทั้งผักใบเขียวและผลไม้ 2.ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบชุด 2 ครั้ง 3. แปรงฟันให้ถูกวิธี หลังอาหารและก่อนนอน ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 4. ตรวจฟันกับทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างน้อย 1 ครั้ง 5. ฝากท้องอย่างน้อย 5 ครั้ง ครั้งที่…


No Picture

การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของผู้ชายวัยทอง

การปฏิบัติตัวด้านสุขภาพของผู้ชายวัยทอง ผู้ชาย อายุประมาณ 40-59 ปื เป็นช่วงวัยที่มีศักยภาพ และความสามารก พร้อมทจะถ่ายทอดประสบการณ์ไห้คนรุ่นต่อไป เป็นช่วงที่มีบทบาทสูง ทั้งในครอบครัว หน้าที่การงาน สังคม มีความมั่นคงไนชีวิต เรียกชายวัยนี้ว่า “ชายวัยทอง”  ปัญหาสุขภาพของชายวัยทอง เกิดจาก ร่างกายเรี่มเสื่อมถอย การทำงานของอวัยวะ และฮอร์โมนต่างๆ ลดน้อยถอยลง ทำให้ชายบางคนเกิดโรคหรือมีภาวะผิดปกติ ทั้งร่างกาย จิตใจ หากชายวัยนี้สามารถ ดูแลสุขกาพได้ดี ทำไห้กัาวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อย่างมีคุณกาพ ไม่ป่วยเป็นโรคที่สามารกป้องกันได้ อาการของผู้ชายวัยทอง ผู้ชายวัยทองมักจะมีอาการดังต่อไปนี้ •     อาจมีอาการร้อนวูบวาบ •  …