การป้องกันไข้หวัดใหญ่

No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2555

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือ ได้จัดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ปี 2555 ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่  ปี 2555 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) โดยในวันดังกล่าวทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะได้จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจชีพจร และประเมินสภาพผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนทำการฉีดวัคซีน และนำส่งผู้ป่วยเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเครือ ซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 82 คน ตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการฉีดวัคซีน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้ารับบริการอย่างล้นหลาม ให้ความรู้ก่อนการฉีดวัคซีน รับ-ส่งคนไข้ไปฉีดวัคซีนโดยรถยนต์โดยสารประจำทางในหมู่บ้าน        .


No Picture

สาเหตุ การป้องกัน และอาการโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดไหญ่ เกิดจากเชื้อโวรัสและเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ เมื่อสูดลมหายใจเอาเชื้อเข้าไป เชื้อจะไปเจริญอยู่ในลำคอ และเยื่อบุทางเดินหายใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการตัวร้อน มีไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 วัน ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว นํ้ามูกไหล คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย การติตต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ง่าย โดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจาย อยู่ในอากาศเข้าไป การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทีมีอาการไอ จาม ละอองนํ้ามูก เสมหะและหายใจรดกัน การใช้สิ่งของต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย การใช้มือที่สัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาขยี้ตา จับต้องจมูก…