ตาบอด

No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคต้อเนื้อ (Pterygium)

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคต้อเนื้อ (Pterygium)                โรคต้อเนื้อ (Pterygium) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้อลิ้นหมานี้พบมาก ในประเทศที่มีแสงแดดร้อนจัดและมีฝุ่นละอองมาก ในประเทศไทยพบมากโดยเฉพาะผู้ต้องตากลมตากแดดเป็น เวลานานๆ เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ เป็นต้น ต้อเนื้อ (Pterygium) จะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยมยื่นเข้า ไปในตาดำ โดยอาจจะเป็นที่บริเวณหัวตา หรือหางตาก็ได้ บางรายอาจจะลุกลามยื่นเข้าไปในตาดำจนบังรูม่านตา ทำให้ตามัวไต้ อาการของโรคต้อเนื้อ (Pterygium) ผู้ที่เป็นโรคต้อเนื้อเมื่อแรกๆจะเป็นเพียงตุ่มเล็ก ๆ สีขาวเหลืองบริเวณ หัวตาหรือหางตาใกล้ขอบตาดำก่อน  เราเรียกว่า ต้อลม เพราะเวลาถูกลม ถูกแดดหรือฝุ่นละออง…


No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคต้อหิน (Glaucoma)

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคต้อหิน (Glaucoma)                 โรคต้อหิน (Glaucoma) เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่ทำให้เกิดตาบอดใน ผู้สูงอายุ เกิดจากการที่ความดันลูกตาสูงขึ้นผิดปกติทำให้ ประสาทตาค่อย ๆ เสียไปทีละน้อยจนกระทั่งตาบอดไปในที่สุด                ชนิดของโรคต้อหิน (Glaucoma) โรคต้อหินแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ โรคต้อหินชนิดเฉียบพลัน เป็นโรคต้อหินที่พบมากในคนสายตายาว  และจะพบมากในวัยเลยวัยกลางคนไปแล้ว เกิดจากช่องระบายของเหลวในตา เกิดปิดทันทีทำให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นอย่างเฉียบพลัน พอเริ่มเป็นจะมีอาการอย่างรวดเร็ว ทำให้ตาบอดได้ภายใน ไม่กี่วัน                 อาการของโรคต้อหินชนิดเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อหินชนิดเฉียบพลัน จะมีอาการดังต่อไปนี้ ตาแดงผิดปกติ ปวดตาอย่างรุนแรงทันที เมื่อมองที่ดวงไฟ…