นมแม่

No Picture

หลักการ และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง

หลักการ และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ถูกต้อง 1.     ให้ลูกดูดนมแม่ทันทีหลังคลอด เพื่อกระตุ้นให้นํ้านมมาเร็ว 2.     ระยะ 2-3 วันแรก นํ้านมแม่ยังน้อย พยายามให้ลูกดูดนมแม่อย่างเดียว ดูดบ่อยๆ นํ้านมจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น 3.     ห้ามเสริมนมผง หรือให้นมผสมแทนนมแม่ เพราะจะทำให้ ลูกดูดนมแม่น้อยลง นํ้านมแม่จะน้อยลงและแห้ง 4.     วิธีให้ลูกดูดนม แม่ควรอุ้มลูกให้ตะแคงเข้าหาเต้านม ปากลูกอยู่ในระดับหัวนม ถ้าไม่ถนัดให้หาหมอนรองหลังแม่ หรือรองตัวลูก ให้ลูกอมหัวนมจนมิดลานนมขณะดูดนมอย่าให้ดูดเฉพาะหัวนม เพราะจะทำให้หัวนมแตกได้ 5.     ให้ลูกกินนมแม่แต่ละครั้งให้มากและนานจนอิ่ม…


No Picture

นมแม่มีประโยชน์ต่อลูกอย่างไร?

ในปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาสนใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น เรามาดูประโชน์ของนมแม่ต่อเด็กกันเถอะ 1.วัยทารกสมองโตเร็ว นมแม่ อาหารทีดีและครบถ้วน ที่ สมองสามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2.นมแม่มีสารอาหารที่ดี และครบถ้วนต่อสมอง เช่น ไขมัน DHA, AA, กรดไซอาลิค, ทอรีน, คาร์นิทีน, นิวคลีโอไทด์, กาแลคโตไซด์, ธาตุเหล็ก สารช่วยการ เติบโตของสมอง (Nerve growth factor) ฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญ เติบโตของสมองต่างๆ 3. ไขมันในนมแม่ จะถูกย่อย และนำไปใช้ได้เต็มที่ ในทารกระยะ 6 เดือนแรก ยังมีน้ำย่อยไขมันไม่เพียงพอ…


No Picture

รพ.สต. แกเปะอบรมอาสาสมัครนมแม่ ประจำปีงบประมาณ 2556

เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านการดูแลแม่ และเด็กแก่อาสาสมัครนมแม่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ตามโครงการเร่งรัดงานประจำเพื่อการบรรลุยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2556 โดยในการอบรมครั้งนี้มีอาสาสมัครนมแม่จากหมู่บ้านต่างๆในความรับผิดชอบ หมู่บ้านละ 2 คน จำนวน 12 คน เข้ารับการอบรม โดยการอบรมมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์  การเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงในการตั้งครรภ์ การดูแลแม่หลังคลอด การดูแลเด็กหลังคลอด การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแกเปะ   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานลงมือบรรยายความรู้เอง เหล่าอาสาสมัครนมแม่หน้าใสๆใน รพ.สต.  ซักถามปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน…