ปวดศีรษะเป็นประจำ

No Picture

ปวดศีรษะบ่อยๆ ปวดศีรษะเป็นประจำ เป็นอันตรายไหม?

ปวดศีรษะบ่อยๆ ปวดศีรษะเป็นประจำ เป็นอันตรายไหม? การปวดศีรษะ หรอที่ภาษาทั่วๆไปเรียกว่าปวดหัวนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับประชากรทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอายุ แต่ถ้าหากคุณมีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ ให้สังเกตอาการปวดว่ามีลักษณะการปวดศีรษะแบบใด เช่น ปวด ตุ๊บๆ หรือมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว บางครั้งอาการปวดมากจนรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับเพราะอาการปวด หรืออาการปวดแย่ลงกว่าเดิม เป็นระยะเวลานาน หากมีอาการดังกล่าวควรพบแพทย์เพื่อตรวจโดยละเอียด ซึ่งอาการปวดดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุจากโรคบางประการ เช่น โรคไมเกรน เนื้องอกในสมอง หรือโรคอื่นๆ แต่หากคุณมีความเครียด กังวลใจ ก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการปวดศีรษะเป็นประจำ แต่การปวดศีรษะจากความเครียด จะมีลักษณะเฉพาะตัว โดยผู้ที่มีอาการปวดศีรษะจากความเครียด จะมีอาการปวดดึงบริเวณท้ายทอย ปวดมึนศีรษะ หนักศีรษะ ซึ่งหากเรามีอาการปวดศีรษะ…


No Picture

ปวดศีรษะเป็นประจำ อีกอาการของผู้ที่มีภาวะเครียด

ปวดศีรษะเป็นประจำ อีกอาการของผู้ที่มีภาวะเครียด อาการปวดศีรษะสามารถเกิดได้กับผู้คนทั่วไป ซึ่งอาการปวดศีรษะ เป็นอาการเริ่มต้นของโรคได้หลายโรค แต่หากคุณมีอาการปวดศีรษะบ่อยๆ ให้สังเกตอาการปวดว่ามีลักษณะปวด ตุ๊บๆ หรือมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว บางครั้งอาการปวดมากจนรู้สึกคลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ เพราะอาการปวด หรือ อาการปวดแย่ลงกว่าเดิมในระยะนี้ หากมีอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อ ตรวจโดยละเอียดอาจมีสาเหตุมาจากโรคบางประการ แต่หากคุณมีความเครียด กังวลใจ อาจเป็นสาเหตุให้มีอาการปวดศีรษะเป็นประจำ มีลักษณะ ปวดตึงบริเวณท้ายทอย ปวดมึน หนักศีรษะ ขอให้ปฏิบัติดังนี้ 1.   ขณะที่ปวดศีรษะ อาจใช้การพักผ่อน เช่น นอนพัก นั่งพักในท่าที่สบาย หลับตาลง นวดเพื่อลดความตึงของกล้ามเนื้อลง 2.  …