มุทิตาจิต

No Picture

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ  ห้องประชุมปัญญานุสติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2555  โดยจัดให้มีการบายศรีสู่ขวัญ และมอบของที่ระลึกทั้งจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์เอง และท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในผู้เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมงานคือคุณอารีย์ นาชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ รวมอยู่ด้วย  ถ่ายรูปร่วมกับท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์(ท่านเสวย  อุคำพันธุ์)  และน้อง พี่ ที่เข้าร่วมงาน    อีกมุมหนึ่งกับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์คนเก่ง(คุณเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ์) กับน้องๆ เพื่อนๆ ผอ.รพ.สต.เขตเมือง  มุมสวยๆอีกมุมหนึ่ง ตามส่งถึงบ้าน    ถ่ายรูปรวมอีกครั้งก่อนกลับ    .


No Picture

รพ.สต.แกเปะจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555

ในปีงบประมาณ 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ มีข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย คือ นางอารีย์  นาชัยฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ และเพื่อเป็นเกียรติและเผยแพร่คุณงามความดีของข้าราชการรายดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ตลอดจนผู้นำชุมชนในหมู่บ้านจึงได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยจัดงานในวันที่ 21 กันยายน 2555 และจะจัดให้มีพิธีส่งมอบรั้ว รพ.สต. ที่ทางผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านบริจาคไว้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 โดยจัดทำพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีภาคอีสาน ส่วนตอนกลางคืนก็มีพิธีเลี้ยงอำลาจากเหล่าข้าราชการสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภิเมืองกาฬสินธุ์และกลุ่มผู้นำชุมชน พิธีส่งมอบรั้วบริจาคโดยท่านนายกเทศมนตรีเชียงเครือ เป็นตัวแทนส่งมอบ-รับมอบ พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีภาคอีสาน ขวัญใจกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน น้องๆจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง-ดอนจานร่วมร้องเพลงแสดงมุธิตาจิต   มอบดอกไม้ให้กำลังใจ ถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมงานเป็นที่ระลึก .