วัคซีน

No Picture

สาระน่ารู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี

สาระน่ารู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคไข้สมองอักเสบเจอี      คืออะไร และป้องกันได้อย่างไร โรคไข้สมองอักเสบเจอี เกิดจากเชื้อไวรัสเจอี ติดต่อสู่คนโดยยุงดำ หรือยุงรำคาญกัด ยุงชนิดนี้เป็นพาหะของโรค พบโรคนี้ได้ทั่วประเทศ พบมากในภาคเหนือ ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่ถ้ามีอาการมักมี อาการรุนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ซึม ชัก และไม่รู้สึกตัว อาจรุนแรง ถึงเสียชีวิต ผู้รอดชีวิตมักมีความพิการทางสมอง ในปัจจุบันยังไม่มี ยารักษาโรคไข้สมองอักเสบเจอี สามารถป้องกันไต้ด้วยวัคซีน วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี คืออะไร วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดที่ใช้ทั่วไป เป็นวัคซีนที่ทำ จากเชื้อที่ตาย โดยผลิตจากเชื้อที่สกัดจากเนื้อเยื่อสมองหนู วัคซีนนี้ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เด็กทุกคนที่ได้รับวัคซีนครบจะ มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคได้ดีมาก นอกจากนี้ยังมีวัคซีนชนิดใหม่เป็นชนิด…


No Picture

มารู้จักวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีกันเถอะ

โรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร และป้องกันได้อย่างไร โรคไวรัสดับอักเสบบี เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการ สัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อผ่านทางบาดแผลบนผิวหนัง การใช้ของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น มีดโกน แปรงสีฟ้น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางอนามัย การใช้ เข็มฉีดยาร่วมกันและจากมารดาสู่ทารกโดยการสัมผัสกับเลือดและ สารคัดหลั่งที่มีเชื้อไวรัสในขณะคลอด การติดเชื้ออาจทำให้เกิดโรคที่มีอาการรุนแรง ตัวเหลือง ตาเหลือง เบื่ออาหาร ท้องเสีย คลื่นไสั อาเจียน เหนื่อยง่าย ปวดเมื่อยตามตัว หากร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ จะกลายเป็นพาหะของโรค นอกจากจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้แล้ว ยังจะมีโอกาสเกิดโรคตับแข็ง และมะเร็งตับต่อไปได้ในอนาคต โรคไวรัสต้บอักเสบเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยว้คขีน หล้งจากประเทศไทย ให้วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีในเด็กแรกเกิดทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี และมะเร็งตับลดลงอย่างมาก…