วัน อสม.แห่งชาติ

No Picture

รพสต.แกเปะจัดงานรณรงค์วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 ณ อาคารตลาดนัดชุมชนบ้านแกเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือจัดงานรณรงค์เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของ อสม.ที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคม