สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์

No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคหัด

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคหัด                   โรคหัดเป็นโรคไข้ออกผื่นที่พบบ่อยในเด็กช่วงอายุ 2-6 ปี เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน มักไม่เป็นหัด เพราะเด็กจะได้รับการถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ หัดนับว่าเป็นโรคติดต่อที่มีความสำคัญมาก  เพราะเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัดอาจมีโรคแทรกช้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้ สาเหตุและการติดต่อของโรคหัด โรคหัดเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งจะพบได้ในจมูกและลำคอของผู้ป่วย ติดต่อกันได้ง่ายจากการไอ  จามรดกัน โดย เชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย เชื้ออาจกระจายอยู่ในอากา  เมื่อหายใจเอาละอองที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเข้าไป ก็ทำให้เป็นโรคได้ ระยะที่มีเชื้ออยู่ในลำคอติดต่อได้มากคือ ช่วงระยะ3-5วัน ก่อนผื่นขึ้นไปจนถึง 4วันหลังผื่นขึ้น อาการของโรคหัด หลังระยะพักตัวของโรคหัดประมาณ 10-12 วัน จะเริ่มมีอาการไข้…


No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์ สาเหตุของไข้ไทฟอยด์ เป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Salmonella Typhi ) ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวพบได้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ อาฟริกา เอเชีย ประเทศไทยยังพบได้ค่อนข้างมาก การติดต่อของโรคไข้ไทฟอยด์ โรคไข้ไทฟอยด์สามารถติดต่อได้โดยการรับเชื้อแบคทีเรียเข้าทางปาก โดยเชื้อไทฟอยด์จะออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย ปนเปื้อนกับอาหารและน้ำดื่ม แมลงวันก็เป็นตัวการสำคัญที่แพร่เชื้อได้มาก นอกจากนี้ผู้เป็นพาหะที่มีเชื้ออยู่ในลำไล้ ถ้ามาเป็นผู้ปรุงจำหน่ายอาหารใช้มือที่ไม่สะอาดหยิบจับปรุงอาหารก็จะเป็นผู้แพร่เชื้อได้ อาการของโรคไข้ไทฟอยด์ ผู้ป่วยเมื่อได้รับเชื้อเข้าไป จะมีระยะพักตัวเฉลี่ย 1-3 สัปดาห์ แล้วจะเริ่มมีไข้สูงลอยติดต่อกัน หลายวัน อาจมีอาการหนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดตามตัว เบื่ออาหาร ท้องผูก บางรายท้องเสีย ปวดท้อง…