อบรมเยาวชน

No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการอบรมอบรมเยาวชนป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามโครงการสายใยรัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ  ปี 2557 โดยในการจัดอบรมครั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในพื้นที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 45 คน และมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง  การทำแผลเบื้องต้น การรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาล ความรู้เรื่องยาและการใช้ยา ตลอดจนการให้ความรู้ในเรื่องเพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เมื่อนักเรียนผ่านการอบรมแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยครูอนามัยโรงเรียนในการดูแลสุขภาพนักเรียนและเผยแพร่ความรู้ที่ได้แก่นักเรียนในโรงเรียน โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากกองทุนสุขภาพตำบล เชียงเครือ เยาวชนหน้าใส พร้อมใจรับความรู้ ตั้งอกตั้งใจมาก ท่านสิทธิโชค เฉิดรัศมี…


No Picture

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ จัดอบรมเยาวชนเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556  ณ อาคารตลาดนัดชุมชนตำบลเชียงเครือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับนักจัดการสุขภาพชุมชนบ้านแกเปะ หมู่ที่ 5-10 ตำบลเชียงเครือได้จัดให้มีการอบรมความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนสุขภาพตำบลเชียงเครือ และมีผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นเยาวชนจากทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน การจัดการอบรมดังกล่าวมีการให้ความรู้ด้านทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,ยาเสพติดและการป้องกัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ และแกนนำกลุ่มเยาวชนต้านภัยเอดส์ตำบลเชียงเครือ เยาวชนหน้าใสๆที่เข้ารับการอบรม บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง แม้วิทยากรกับผู้เข้าอบรมจะต่างวัย เกมส์สนุกๆมีให้เล่นทุก 30 นาที ให้ความรู้เรื่องทักษะการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ระหว่างให้ความรู้ ก็มีอุบัติเหตุหน้า รพ.สต.ต้อง เปลี่ยนบทบาทจากวิทยากรมาเป็น เจ้าหน้าที่ EMS…