โรคอุจจาระร่วง

No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง หรือท้องร่วง (Diarrhea)

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคอุจจาระร่วง หรือท้องร่วง (Diarrhea)          โรคอุจจาระร่วง หรือที่บ้านเราเรียกว่าโรคท้องร่วง หรือท้องเสีย หมายถึง ภาวะ ที่ผู้ป่วยมีอาการถ่ายเป็นนํ้า หรือถ่ายเหลวมากกว่า วันละ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูกปนเลือดเพียงครั้งเดียว เป็นโรคที่พบได้บ่อยในปะเทศไทย  และมีสาเหตุได้หลายประการ ส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรง และมักหายได้เอง ในเด็ก และคนชราอาจมีอาการรุนแรง ทำให้มีภาวะขาดนํ้าและ ขาดเกลือแร่ เป็นอันตรายถึงตายได้ นอกจากอาการ ถ่ายเป็นนํ้า ถ่ายเหลว หรือถ่ายมีมูกปนเลือดแล้ว อาจมีอาการไข้ ปวดท้อง และอาเจียนร่วมด้วย สาเหตุของโรคอุจจาระร่วง เกิดจากการกินอาหารและดื่มนํ้าที่ไม่สะอาด…