pdf

No Picture

วิธีการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf แบบง่ายๆได้ไม่ได้ลองทำดู

วิธีการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf แบบง่ายๆได้ไม่ได้ลองทำดู ปกติแล้วไฟล์ประเภท pdf จะเป็นไฟล์ที่เรานิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เนื่องจากไฟล์มีขนาดค่อนข้างเล็กง่ายต่อการ Upload/Download อีกทั้งไฟล์ยังคงรูปแบบดั้งเดิมและยากในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ปัญหาที่เจอก็คือเวลาที่เราอยากจะพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf  ที่เรามีได้อย่างไร  เช่น พิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์มสมัครงาน เป็นต้น เรามาดูวิธีการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf แบบง่ายๆกันครับ   วิดีโอวิธีการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf วิธีการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์ pdf 1.ก่อนอื่นท่านต้องมีโปรแกรมอ่านไฟล์ประเภท pdf ที่มีชื่อว่าโปรแกรม Foxit Reader ก่อนครับ  สำหรับท่านที่ยังไม่มีก็สามารถ Download มาติดตั้งที่เครื่องได้ที่เว็บ  http://www.foxitsoftware.com/downloads/ สำหรับวิธีการใช้และติดตั้งก็ดูได้ในเว็บนี้นะครับ 2.ทำการเปิดแบบฟอร์มที่เราต้องการพิมพ์ข้อความลงในไฟล์…


No Picture

อ่านไฟล์ประเภท pdf กลับหัว-กลับหางโดยง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้

ระยะหลังมานี้หน่วยงานภาครัฐหลายต่อหลายแห่งจะมีการรับ-ส่งหนังสือราชการโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อลดระยะเวลา และขั้นตอนในการส่งหนังสือหรือเอกสารทางราชการ  และที่พบมากก็คือการใช้เครื่อง Scan ทำการ Scan หนังสือเป็นไฟล์ประเภท pdf แล้วแจ้ง link ให้หน่วยบริการที่รับหนังสือทำการ download เอกสารนั้นๆ  แต่ก็มีหลายๆครั้งที่หน่วยงานที่ส่งหนังสือมาทำการ Scan แล้วส่งมาโดยที่หนังสือหรือเอกสารทางราชการมีลักษณะกลับหัว-กลับหาง  หรือคะแคงซ้าย-ตะแคงขวามั่ง บางคนที่ยังไม่ทราบวิธีก็จะมีการตะแคงหัวอ่านก็มี  เรามาดูวิธีพลิกไฟล์ประเภทpdf กลับหัว-กลับหางให้อ่านวิธีง่ายๆกันครับ วิธีการ 1.ทำการเปิดไฟล์ pdf นั้นด้วยโปรแกรม Adobe Reader (ผมคิดว่าร้อยละ 100 มีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องหมดแล้ว) 2.ทำการ Click ขวาที่เอกสารที่เปิดขึ้นมา แล้ว Click ที่เมนู…