Peptic Ulcer

No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคกระเพาะ หรือแผลในกระเพาะอาหาร(Peptic Ulcer)

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคกระเพาะ หรือแผลในกระเพาะอาหาร(Peptic Ulcer) โรคกระเพาะ หรือแผลในกระเพาะอาหาร(Peptic Ulcer) เป็นโรคที่พบได้บ่อย และพบได้ในกลุ่มประชากรแทบจะทุกเพศทุกวัย   โรคแผลในกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายมีแผลในเยื่อบุกระเพาะอาหาร   หรือเกิดแผลที่เยื่อบุส่วนต้นของลำไส้เล็กที่เรียกว่าลำไส้เล็ก สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะ จากการศึกษายังไม่พบปัจจัยที่เป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็กส่วนต้น แต่เชื่อว่าแผลที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลระหว่างของเหลวในการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และมีปัจจัยเสี่ยงการเกิดแผลมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจาก – การติดเชื้อแบคทีเรียภายในกระเพาะอาหาร หรือลำไส้เล็ก ที่มีชื่อว่า เชื้อ Helicobacter pylori (H. pylori) – การใช้ยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ กลุ่ม NSAIDs เช่น ยาแอสไพริน, Naproxen Ibuprofen…