Tag Archives: อาการโรคไข้หวัดใหญ่

สาเหตุ การป้องกัน และอาการโรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดไหญ่ เกิดจากเชื้อโวรัสและเชื้อแบคทีเรีย โดยเชื้อจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ เมื่อสูดลมหายใจเอาเชื้อเข้าไป เชื้อจะไปเจริญอยู่ในลำคอ และเยื่อบุทางเดินหายใจของผู้ป่วย ผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอาการตัวร้อน มีไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 วัน ปวดศีรษะมาก ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว นํ้ามูกไหล คัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย การติตต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อได้ง่าย โดยการหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจาย อยู่ในอากาศเข้าไป การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทีมีอาการไอ จาม ละอองนํ้ามูก เสมหะและหายใจรดกัน การใช้สิ่งของต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย การใช้มือที่สัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มาขยี้ตา จับต้องจมูก ปาก ประกอบกับการที่มีสภาวะอากาศอับขี้นและหนาวเย็น ทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคตาลง จึงมีโอกาสติดโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่