อสม.บ้านแกเปะใต้จัดประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ชมรม อสม.บ้านแกเปะใต้ หมู่ที 8 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการประชาคมประชาชนในหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญปัญหาหนึ่งในพื้นที่ พร้อมทั้งได้กำหนดมาตรการของชุมชนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการการดำเนินงานจาก

รพ.สต.แกเปะ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ( 20 มีนาคม ของทุกปี)

ชมรม อสม.แกเปะ รณรงค์สำรวจและทำลายลูกนำ้ยุงลาย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ และชมรม อสม.บ้านแกเปะ จัดทำกิจกรรม ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ในพื้นที่หมู่บ้านรับ

รพ.สต.แกเปะ เปิดโครงการก้าวท้าใจ ซีซั่น 3

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรม อสม.บ้านแกเปะ ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ได้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยในการจัดงานจัดให้มีการออกกำลังกายด้วยการเดินวิ่ง และการแข่งขันกีฬามหาสนุกอื่นๆ

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลพัสดุของหน่วยงาน ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลพัสดุของหน่วยงาน เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนโปรแกรม ACCESSS 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำโปรแกรมไปใช้งานและจัดเก็บข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ต่างที่มีอยู่ในหน่วยงานแทนระบบบัญชีแบบที่ต้องเขียนและ

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 31 อัตรา

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 31 อัตราตำแหน่งที่รับสมัครประกอบด้วย1) กลุ่มบริการ 1.1) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท วุฒิการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 1.2) พนักงานประจำห้องยา…

วิธีการแก้ไขปัญหาเวลาสั่งพิมพ์งานในโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง หรือโปรแกรม eGP แล้วครุฑหาย แก้ไขอย่างไร ?

ผมเชื่อว่าท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุประจำส่วนราชการต่างๆที่มีหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลัง ที่เรียกว่า โปรแกรม eGP อาจจะเคยเจอปัญหาที่เราสั่งพิมพ์งานในระบบ ไม่ว่าจะเป็นใบรายงานการขอซื้อขอจ้าง ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือประกาศต่างๆที่มีอยู่ในระบบ หลายครั้งหลายคราอาจจะเคยเจอปัญหาที่เราสั่งพิมพ์งานไปแล้ว แล้วเรากำหนดให้พิมพ์รูปครุฑให้ออกมากับเอกสารด้วย บางครั้งครุฑก็มา บางครั้งครุฑก็ไม่ออกมา บางรายต้องปิดระบบเข้าใหม่เสียเวลาในการทำงาน วันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเวลาสั่งพิมพ์งานในโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง หรือโปรแกรม eGP  แล้วครุฑหาย จะมีวิธีแก้อย่างไร ? สิ่งที่ท่านต้องมี…

ใหม่ !! คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง

ใหม่ !! คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๐๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและการอนุมัติจ่ายเงินบริจาคของหน่วยบริการต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการดำเนินงานของราชการบริหารส่วนภูมิภาค จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง ใหม่เป็นคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข ที่ 2011/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง ลงวันที่ 17…

มาเรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชั่น REPT ใน EXCEL กัน

ในบางครั้งในการทำงานกับข้อมูล เราอาจจำเป็นต้องพิมพ์ข้องความหรือตัวเลขเข้าไปซ้ำๆในตารางการ Excel เช่นตัวอย่าง เราต้องพิมพ์ 000 ซ้ำกันที่หน้าตัวอักษร 000ABC,000ABZ,000XYZ หากข้อมูลเยอะคงไม่ไหว การรู้จักและเรียนรู้และประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น REPT จะช่วยเราลดเวลาการทำงานลง และมีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น สำหรับวิธีการทำอย่างไรลองศึกษาตามวิดีโอนะครับ

เรียนรู้วิธีการบีบอัดไฟล์ หรือ Zip ไฟล์ด้วย Windows 10

ไฟล์ Zip หรือไฟล์ที่ถูกบีบอัดลง เป็นไฟล์ปกติที่เรามีแต่ถูกกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ทำการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดที่เล็กลง ซึ่งไฟล์ที่ถูกบีบอัดจะมีผลดีคือ ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่าไฟล์ปกติทำให้สามารถเก็บไฟล์อื่นๆได้หลายไฟลมากขึ้นในขณะที่พื้นที่จัดเก็บมีเท่ากัน  นอกจากนั้น เรายังสามารถที่จะถ่ายโอนไฟล์ หรือส่งไฟลืไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นทั้งในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วกว่าไฟล์ที่ไม่ได้ถูกบีบอัด ซึ่งโดยปกติการบีบอัดไฟล์ต้องอาศัยโปรแกรมบีบอัดไฟล์โดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม Winzip  WinRar หรือโปรแกรม 7Zip แต่ในปัจจุบันสำหรับใครที่ใช้งานโปรแกรม  Windows 10…