การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word 2013,2010 (How to Insert Page Number in Word)

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word 2013,2010 (How to Insert Page Number in Word)

โดยปกติเวลาเราอ่านหนังสือ จัดทำรายงาน  หรือจัดทำเอกสารประเมินผลงาน หรือเอกสารประเภทอื่นๆ ทางคณะผู้จัดทำหรือเจ้าของผลงานมักจะมากมารแทรกเลขหน้าเข้าไปในเอกสาร หรือหนังสือเล่มนั้นๆ ก็เพื่อสะดวกในการค้นหา และจดจำว่าตอนนี้ผู้อ่าน อ่านเอกสาร หรือรายงานฉบับนั้นๆถึงไหนแล้ว สำหรับผู้ที่พิมพ์งาน หรือรายงานผ่านเอกสารโปรแกรม Microsoft Word ทุกเวอร์ชั่น ไม่ว่าจะเป็น Word 2003,2007,2010,2013 หรือ 2016 ท่านสามารถที่จะแทรกเลขหน้าเข้าไปในเอกสาร Word ได้ง่าย เพียงไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งวิธีการใส่เลขหน้าในเอกสาร Word มีวิธีการอย่างไรบ้างเรามาเรียนรู้กัน

การใส่เลขหน้าใน word 2013,2010 วิธีใส่เลขหน้า word 2013,2010 หรือเวอร์ชั่นอื่นๆ

1.เปิดไฟล์เอกสารที่ท่านต้องการจะใส่เลขหน้าใน word ขึ้นมา

2.Click ไปที่ Tab แทรกหรือ Insert ที่อยู่ส่วนบนแถบเมนูของโปรแกรม

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word

3.Click ที่ปุ่ม หมายเลขหน้า หรือ Page Number บนแถบ Ribbon ของโปรแกรม แล้วเลือกตำแหน่งของเลขหน้าที่เราต้องการใส่เลขหน้าใน word ว่าจะใส่ด้านบนหรือล่างของกระดาษ

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word

4.เลือกรูปแบบของเลขหน้าที่เราต้องการใส่เลขหน้าใน word เมื่อคลิกเลือก เลขหน้าก็จะแทรกเข้ามาในเอกสารโดยอัตโนมัติ

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word5.กดปุ่มปิดสีแดงตามภาพ ท่านก็จะสามารใส่เลขหน้าใน word ได้ตามที่ท่านต้องการ

การใส่เลขหน้าใน word วิธีใส่เลขหน้า ในเอกสาร โปรแกรม word