ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

เป็นเครือข่ายบริการที่ได้มาตรฐานประชาชนมีสุขภาวะที่ดีแบบพอเพียง ปี 2555

พันธกิจ

                                        1.  จัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแบบองค์รวม

2.   พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบธรรมาภิบาล

3.   สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

ที่ตั้งสถานีอนามัยบ้านแกเปะ
           สถานีอนามัยบ้านแกเปะ ตั้งอยู่ที่บ้านแกเปะ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และอยู่ติดกับถนนสานอำเภอเมือง-อำเภอดอนจาน อยู่ติดกับสถานที่สำคัญของหมู่บ้านคือ ดอนปู่ตา และติดอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ
รูปแสดงที่ตั้งของสถานีอนามัยบ้านแกเปะ ตำบลเชียงเครือ
 
ประวัติบ้านแกเปะ

ใน ปี พ.ศ. 2311 ตรงกับสมัยพระเจ้าศิริบุญสาร เจ้านครเวียงจันทร์ พระวอพระตาซึ่งเป็นเสนาบดีสมัยนั้นเกิดขัดนโยบายด้านการปกครองกันขึ้น ได้พากันอพยพไปตั้งเมืองใหม่ให้ชื่อว่า” เมืองหนองบัวลุ่มภู”(ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู) เจ้าศิริบุญสารหาว่าพระวอพระตาเป็นกบฎ จึงได้ขอกำลังจากพม่าให้มาช่วยปราบปราม พระตาตายในสนามรบ พระวอสู้พลางหนีพลาง ไปขอพึ่งบารมีเจ้าไชยกุมาร เจ้านครจำปาศักดิ์ แล้วตั้งเมืองดอนมดแดงขึ้น(จังหวัดอุบลราชธานี) ในปี พ.ศ. 2314 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้เอง ท้าวโสมพะมิตรซึ่งเกิดขัดใจกับเจ้าศิริบุญสารอยู่แล้ว ก็เลยถือจังหวะโอกาสพาครอบครัวประมาณ 5,000 อพยพลงมาทางใต้ตามเส้นทางบ้านงิ้วพันลำสมสนุก(อ.บึงกาฬ  จ.หนองคาย)  บ้านธาตุเชียงชุม(จังหวัดสกลนคร)  ข้ามภูพานลงมาตั้งถิ่นฐานชั่วคราวที่ ”บ้านกลางหมื่น” (กึ่งหมื่น) บ้านเก่าแก่นี้อยู่ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มีพระประธานและวัดเก่าแก่เป็น หลักฐานถึงบัดนี้  ท้าวโสมพะมิตรตั้งหลักฐานอยู่บ้านกลางหมื่นอยู่นานถึง 30 ปี ในขณะเดียวกันได้ให้บริวารแยกย้ายกันไปเสาะหาสถานที่ตั้งเมืองที่เหมาะสม กว่าที่เป็นอยู่ในสมัยนั้น โดยเกรงว่าทางเจ้านครเวียงจันทร์ตามมารบกวน บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไปสำรวจภูมิประเทศที่ตั้งเมือง ต่างก็มารายงานสภาพพื้นที่ตามที่ประสพมา  ท้าวโสมพะมิตรตกลงใจอพยพไปตั้งเมืองใหม่ที่ “แก้งส้มโฮง” ใน พ.ศ. 2345 ภายหลังขอพระราชทานนามเมืองว่า”เมืองกาฬสินธุ์” ขอขึ้นอยู่ในปกครองของกรุงรัตนโกสินทร์(รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก) ส่วนชาวเวียงจันทร์ที่อพยพลงมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านกลางหมื่นบางส่วนมิได้ ติดตามท้าวโสมพะมิตรไปทั้งหมดก็ยังคงปักหลักปักฐานที่บ้านกลางหมื่น และมีบางส่วนที่แยกย้ายไปอยู่ที่ ”บ้านขามเปี้ย” (ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด) ก็มี  บางส่วนก็แยกไปตั้งหลักปักฐานที่บ้านแกเปะ(ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์) ก็มี แล้วแต่หัวหน้าผู้ไปสำรวจภูมิประเทศจะชักชวน ท้าวโสมพะมิตรเองก็มิได้บังคับ และปล่อยให้เป็นไปตามความสมัครใจ
ในปี พ.ศ. 2345 นั้นเอง พันทะจิ พันทะมา(คำว่า”พัน” นำหน้าชื่อเป็นยศสมัยนั้น มีตำแหน่งที่ต่ำกว่า “หมื่น” โดยเรียลำดับเป็น ขุน  หมื่น พัน ทนาย) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจภูมิประเทศที่สร้างเมืองในครั้งนั้น ได้ชักชวนพรรคพวกลงมาสร้างบ้านแปงเมืองใหม่เหมือนกับหัวหน้าสายอพยพอื่นๆ โดยตั้งบ้านใหม่ครั้งแรกที่ “บ้านเหล่ากลางม่วงนา” ขยับขยายอีกที่ก็เป็นบ้าน “บ้านเหล่า บ้านฮ้าง” และ”บ้านเหล่าโกนปู่” สุดท้ายก็มาอยู่ที่บ้านแกเปะถึงปัจจุบันนี้

ประวัติชื่อบ้านแกเปะ

จาก การสอบถามประวัติชื่อบ้านทราบว่า ตอนที่มีการอพยพหนีจากการรุกรานของพม่า มาตั้งบ้านอยู่ที่ “เหล่าโกนปู่” นั้น อาณาบริเวณที่ตั้งบ้านอยู่ริม”หนองสะแก” ซึ่งหนองสะแกที่ว่านี้เป็นที่ทำไร่ทำนาของ ”ยายเปะ” ซึ่งเป็นชาวบ้านเชียงเครือถือกรรมสิทธิ์อยู่ก่อนแล้ว  หัวหน้าพันทะจิ  พันทะมา เลยพาลูกบ้านตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านแกแม่เปะ” ภายหลังเรียกให้สั้นเข้าว่า “บ้านแกเปะ” ต่อมาหัวหน้าหมู่บ้านเห็นว่าภูมิประทศทางฟากน้ำด้านทิศใต้ของเหล่าโกนปู่ เป็นทำเลที่เหมาะสมในการตั้งหมู่บ้านมากกว่า จึงพาลูกบ้านอพยพอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย มาตั้งถิ่นฐานถาวรที่อยู่ในปัจจุบัน  แต่ก็ยังเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านแกเปะ” ตามเดิม และครั้ง พันทะจิ  พันทะมา เดินทางมาสำรวจหาทำเลที่ตั้งเมืองนั้นได้เจอทะเลสาปย่อย เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะตั้งเมืองได้ ได้รายงานให้ท้าวโสมพะมิตรแล้วคงจะมีความเห็นว่า”แก่งส้มโฮง”  มีความเหมาะสมกว่า อย่างไรก็ดี พันทะจิ  พันทะมา ไม่ยอมอพยพตามท้าวโสมพะมิตรไป แต่ได้ชักชวนพรรคพวกบางส่วนมาตั้งถิ่นฐานที่ริมทะเลสาปย่อยนี้ตั้งแต่บัด นั้นเป็นต้นมา  ทะเลสาปย่อยแห่งนี้ เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตา หนองน้ำใหญ่หรือทะเลสาปย่อยแห่งนี้มีสาหร่าย(ชาวบ้านเรียก “สนม”) ปกคลุมไปทั่ว มีปลา สัตว์น้ำทุกชนิดชุกชุม  มีจระเข้ดุร้ายมากมาย มีนกนานาพันธุ์อาศัยอยู่ที่เกาะกลางน้ำ ความยาวของทะเลสาปย่อยประมาณ 6 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร  ปัจจุบันตื้นเขินเป็นท้องทุ่งนาไปตามอำนาจของธรรมชาติ ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเรียกหนองน้ำใหญ่แห่งนี้ว่า “ครำแม่เปะ” ที่เรียก “ครำแม่เปะ” หรือ “คำแม่เปะ”  (ครำ ภาษาอีสาน หมายถึง บริเวณที่มีแหล่งน้ำซึมซับชุ่มชื้นตลอดปี เช่น คำชะอี เป็นต้น )เพราะ แม่เปะเป็นคนครอบครองทำนาของครำตอนล่างทางด้านเหล่าโกนปู่  แรกๆทีเดียวหัวหน้าบ้านพาลูกบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่เรียกชื่อนำก่อน แล้วให้ชาวบ้านอื่นๆพลอยเรียกชื่อนี้ตามไปด้วย ซึ่งที่จริงควรเรียกว่า “ครำปู่พึ้ม”  เพราะย่านน้ำกว้างใหญ่ไพศาลนี้ “เจ้าพ่อปู่พึ้ม” เป็นเจ้าของ แม้แต่แม่เปะเองที่พาลูกหลานมาทำนาอยู่ที่หนองสะแกนั้นยังต้องถวายตัวเป็น ลูกช้างลูกม้าของเจ้าพ่อเลย “ครำแม่เปะ” หรือ “คำปู่พึ้ม” หรือทะเลสาปแห่งนี้สัณนิษฐานว่า ตรงกลางเกาะกลางน้ำแห่งนี้คงมีคนอาศัยอยู่ก่อนเป็นหมู่บ้าน หัวหน้าบ้านชื่อ”ปู่พึ้ม” ไม่มีหลักฐานว่าเป็นสมัยใด กาลเวลาล่วงเลยมานาน เกาะกลางน้ำยังได้เรียกขานกันว่า “ดอนปู่พึ้ม” มาจนถึงบัดนี้  เล่ากันว่า สมัยเมื่อครั้งหัวหน้าหมู่บ้านอพยพมาตั้งถิ้นฐานใหม่ๆนั้น พอถึง 8 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ชาวบ้านจะได้ยินเสียงฆ้อง กลอง ในยามเย็น หรือตอนใกล้รุ่ง เสียงดังกล่าวเพิ่จะหายไปเมื่อร้อยกกว่าปีนี้เอง……..
อรรถ  เฉิดดิลก ผู้เรียบเรียง
พระครูปริยัติพัฒนกิจ(พระมหาเจริญ)  ผู้เผยแพร่
อดีตกำนันอัมพร  กาฬโอฆะ  ผู้หาข้อมูล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของท้องถิ่น

1  สภาพทั่วไป
1.1  ที่ตั้ง

ตำบลเชียงเครือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์  ห่างจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
15  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดกับ  จังหวัด  และอำเภอ  ดังนี้
ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อตำบลม่วงนา  กิ่งอำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อตำบลห้วยโพธิ์   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์
และบางส่วนของตำบลโพนทอง และตำบลหลักเมือง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อตำบลดอนจาน  กิ่งอำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อตำบลเหนือ   อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์
1.2  เนื้อที่
ตำบลเชียงเครือ  มีเนื้อที่  87.17  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  37,706.25  ไร

1.3  สภาพภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตคลองชลประทานเขื่อนลำปาว และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ มี  3 ฤดูคือ
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน  อากาศร้อนจัด
ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม มีฝนตกชุกบางช่วงและตกไม่ตรงตามฤดูกาล
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม  อากาศหนาวมากและแห้งแล้ง
1.4  จำนวนหมู่บ้าน      11   หมู่
รายชื่อหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือ  ดังนี้
1.  หมู่ที่  1  บ้านเชียงเครือ    นายหนัน   นันสะอาด        ผู้ใหญ่บ้าน
2.  หมู่ที่  2  บ้านเชียงเครือ    นายทองย้อย  นันดิลก        ผู้ใหญ่บ้าน
3.  หมู่ที่  3  บ้านเชียงเครือ    นายวนิชย์  เจริญธรรม        ผู้ใหญ่บ้าน
4.  หมู่ที่  4  บ้านเหล่าค้อ         นายทองศักดิ์  กาฬโอฆะ        ผู้ใหญ่บ้าน
5.  หมู่ที่  5  บ้านแกเปะ        นายสมพงษ์  ภารสมบูรณ์        ผู้ใหญ่บ้าน
6.  หมู่ที่  6  บ้านแกเปะน้อย    นายนิคม  ไชยชินวรวัฒน์           กำนันตำบลเชียงเครือ
7.  หมู่ที่  7  บ้านแกเปะ        นายเนียม   เฉิดละออ        ผู้ใหญ่บ้าน
8.  หมู่ที่  8  บ้านแกเปะ        นายอนุชิต   มูลลารักษ์        ผู้ใหญ่บ้าน
9.  หมู่ที่  9  บ้านแซงอุดม        นายบุญเพ็ง  ดอนประถม        ผู้ใหญ่บ้าน
10  หมู่ที่  10 บ้านแกเปะน้อย    นายบุญฤทธิ์  ยุบลนวล        ผู้ใหญ่บ้าน
11. หมู่ที่  11  บ้านเหล่ากลาง    นายสมศักดิ์  ไชยคำมิ่ง        ผู้ใหญ่บ้าน

1.5  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
จำนวนเทศบาล       –       แห่ง
จำนวนสุขาภิบาล    –       แห่ง
1.6  ประชากร
มี  1,683   ครัวเรือน  ประชากรทั้งสิ้น  7,137    คน แยกเป็น ชาย   3,534   คน หญิง    3,603   คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย     87.17   คน/ตารางกิโลเมตร

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1  อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ  80
ประกอบอาชีพพาณิชย์  ประมาณร้อยละ  9
ประกอบอาชีพรับจ้างและอื่นๆ  ประมาณร้อยละ  11
พืชที่ปลูกในพืชที่ ส่วนใหญ่คือ ข้าว  อ้อย  มันสำปะหลัง  ข้าวโพด  ถั่วต่างๆ  แตงโม  มะเขือเทศ
การปศุสัตว์ มีอยู่ทั่วไปในเขต อบต.นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค  เช่น  เป็ด  ไก่  จะเลี้ยงกันทุกครัวเรือน
กระบือ ไม่นิยมเลี้ยง   โค นิยมเลี้ยงกันมาก  สุกร  เลี้ยงเฉพาะในรายที่มีโรงสีข้าว
การประมง ทำประมงน้ำจืด เนื่องจากมีแหล่งน้ำธรรมชาติตามหมู่บ้านต่างๆนอกจากนั้นเกษตรยังขุดบ่อ เลี้ยงปลาเองส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อบริโภค  พันธ์ปลาที่เลี้ยง คือ ปลานิล  ปลาตะเพียน  ปลาไน  ปลายี่สก  ปลาดุก และปลาธรรมชาติอื่นๆ
2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
ธนาคาร            –    แห่ง
โรงแรม            –    แห่ง
ปั้มน้ำมันและก๊าซ    1    แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม    –    แห่ง
โรงสี            11    แห่ง
3.  สภาพทางสังคม
3.1  การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา                3    แห่ง
โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม        ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  1
โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ                ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  4
โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม        ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  9
โรงเรียนมัธยมศึกษา                1    แห่ง
โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์    ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  9
โรงเรียนอาชีวศึกษา                –    แห่ง
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                –    แห่ง
ห้องสมุดประชาชน                –    แห่ง
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน               1    แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ของกรมศาสนาอยู่ในความดูแลของ อบต.    3    แห่ง
3.2  สถาบัน/องค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์                5    แห่ง
วัดชูเถาวัลย์            ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  1
วัดป่าบ้านเชียงเครือ          ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  1
วัดเทพคีรีบ้านเหล่าค้อ          ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  4
วัดโพธิ์ศรีสะอาด        ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  5
วัดอัมพวันแกน้อย        ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่  10
มัสยิด                    –    แห่ง
ศาลเจ้า                    –    แห่ง
โบสถ์                    –    แห่ง
   3.3  สาธารณสุข
โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด        –    เตียง    –    แห่ง
สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน        2    แห่ง
สถานพยาบาลเอกชน                –    แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                –    แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ    ร้อยละ    100
 3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ            –    แห่ง
ที่ทำการตำรวจชุมชน        1    แห่ง
สถานีดับเพลิง            –    แห่ง

4.  การบริการขั้นพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม

ตำบลเชียงเครือมีถนนเชื่อมหมู่บ้าน    14    สาย    แยกเป็น
ถนนลูกรัง    จำนวน    6    สาย  ดังนี้
1.ถนนจากบ้านเชียงเครือ  หมู่ที่  1  ถึงบ้านกุดคลอง  ตำบลดอนจาน  ระยะทาง  4,000   เมตร
2. ถนนจากบ้านแกเปะ  หมู่ที่  6  แยก รพช. ถึงสี่แยกนาโพธิ์   ระยะทาง  2,000   เมตร
3.ถนนจากบ้านแกเปะ  หมู่ที่  6  ไปถึงหนองทุ่ม   ระยะทาง  2,000   เมตร
4. ถนนจากแยกนามล ถึงหนองเลิงแฝก  ระยะทาง  1,000   เมตร
5. ถนนจากบ้านแกเปะ  หมู่ที่  8   ถึงโคกดงหวาย   ระยะทาง  2,000   เมตร
6.  ถนนจากบ้านแซงอุดม หมู่ที่  9  ถึงบ้านเหล่าสูง   ระยะทาง  1,200   เมตร

ถนนดิน    จำนวน    2    สาย  ดังนี้
1.ถนนจากบ้านแซงอุดม หมู่ที่  9  ถึงบ้านเหล่าสูง   ระยะทาง  1,200   เมตร
2.ถนนระหว่างหมู่ที่ 1 และหมู่ที่  6  ถึงเขตติดต่อกิ่งอำเภอดอนจาน  ระยะทาง  5,000  เมตร
ถนนลาดยาง    จำนวน        6    สาย
1. ถนนจากบ้านเชียงเครือ  หมู่ที่  1  ถึงบ้านเหล่าค้อ  หมู่ที่ 4 ระยะทาง  2,000  เมตร
2. ถนนจากบ้านแซงอุดม  หมู่ที่  9  ถึงเขตติดต่อ  ตำบลโคกสมบูรณ์  อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์  ระยะทาง  2,000  เมตร
3. ถนนสายบ้านหามแห  ตำบลเหนือ  ถึงบ้านเชียงเครือ  หมู่ที่  1  ระยะทาง   11  กิโลเมตร
4.  ถนนสายบ้านแกเปะ  หมู่ที่  6   ถึงจังหวัดกาฬสินธุ์   ระยะทาง   15  กิโลเมตร
5.  ถนนสายบ้านแกเปะ  หมู่ที่  6   ถึงบ้านกุดคลอง   ระยะทาง  6,000   เมตร
6.ถนนสายบ้านเชียงเครือ  หมู่ที่  2  ถึงบ้านนา  ตำบลม่วงนา    ระยะทาง  4  กิโลเมตร
สะพานไม้    จำนวน        2    แห่ง
สะพานไม้ข้ามวังหล่องหมู่  9            1    แห่ง
สะพานไม้ข้ามลำห้วยสามพาด หมู่  5        2    แห่ง

4.2  การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    –    แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ        –    แห่ง
4.3  การไฟฟ้า
ตำบลเชียงเครือมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน(กรณีมีหม้อแปลงเป็นของตนเอง)
4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำน้ำ, ลำห้วย        6    สาย   ดังนี้
1.  ห้วยแกงใหญ่   หมู่ที่   1
2.  ห้วยแกงน้อย, ห้วยคำ   หมู่ที่   2
3.  ลำห้วยไผ่   หมู่ที่   5
4.  ลำห้วยหนองดู่   หมู่ที่   6
5.  ห้วยแกงหลอด  หมู่ที่   8
6.  ห้วยกุดกะหนวน  หมู่ที่   9

บึง,หนองและอื่นๆ    17    แห่ง  ดังนี้
1.  หนองจอก, หนองนาเลิง    หมู่ที่  1
2.  หนองผำ, หนองขอนแก่น, หนองแล้ง   หมู่ที่  2
3.  หนองใหญ่  หมู่ที่  3
4.  หนองบุ่งแคน, หนองสิม, หนองอีตู้  หมู่ที่  10
5.  หนองผักแว่น, กุดปลาแข็ง, ลำห้วยหินโทรเลข  หมู่ที่  5
6  หนองตาโด  หมู่ที่  6
7.  หนองเลิงแฝก, หนองส่องแม้ว   หมู่ที่  7, 8
8.  กุดน้ำใส    หมู่ที่  8
9.  หนองขุมดิน หมู่ที่  9
4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย                7    แห่ง
บ่อน้ำตื้น            77    แห่ง
บ่อโยก            35    แห่ง
ประปาหมู่บ้าน            3    แห่ง
5.  ข้อมูลอื่นๆ
5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
โคกใหญ่, โคกดอนกำ
โคกหนองผำ
โคกสูง  หมู่ที่  4
โคกหนองแลบเล้า
โคกตาโด้
พื้นที่บางส่วนของป่าสงวนดงนามล
ที่วัดป่าเชียงเครือ
แหล่งน้ำ ตาม ข้อ  4.4

5.2  มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน            1    รุ่น    370    คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ            1    รุ่น    250    คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    1    รุ่น    328    คน
อื่นๆ (ระบุ)
1.  ออมทรัพย์หมู่บ้าน        1    รุ่น    100    คน
2.  กลุ่มเกษตรกรทำนา        1    รุ่น    180    คน
3.  กลุ่มแม่บ้าน            1    บ้าน    135    คน
4. กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่า          1           กลุ่ม       50         คน

6.  ศักยภาพในตำบล
ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
(1)  จำนวนบุคลากร            จำนวน        18    คน
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    8    คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง                5    คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา                3    คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา            2    คน
ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข            –    คน
(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา            2    คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา        8    คน
ปริญญาตรี            8    คน
สูงกว่าปริญญาตรี        –    คน

(3)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ  2548    เป็นเงิน       12,631,550.3   บาท    แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง    66,662.23    บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้        8,879,171.11    บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                3,685,717    บาท

ข  ศักยภาพของชุมชนและพืชไร่
(1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
อำนวยกลุ่มทุกประเภทแยกประเภทกลุ่ม
กลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มเกษตรกรทำนา            1    กลุ่ม        180    คน
2.  กลุ่มถั่วลิสง   หมู่ที่  1 – 10          1    กลุ่ม        100    คน
3.  กลุ่มเกษตรกรทำไร่เชียงเครือ        1    กลุ่ม        185    คน
4.  ผู้ใช้แรงงาน                1    กลุ่ม        370    คน
5.  ปลูกถั่งลิสง  บ้านเชียงเครือ  หมู่ที่  2    1    กลุ่ม        52    คน
6.  ปลูกมันสำปะหลัง  บ้านเชียงเครือ    1    กลุ่ม        54    คน
7.  แม่บ้านเกษตร บ้านเชียงเครือ  หมู่ที่  2      1     กลุ่ม        60    คน
8.  ผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่ง            1    กลุ่ม        54    คน
9.  เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง        1    กลุ่ม        138    คน
10.  ผู้ปลูกยางพารา            1    กลุ่ม        73    คน
11.  เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย            1    กลุ่ม        27    คน
12.  เพาะเห็ดฟาง บ้านเชียงเครือ        1    กลุ่ม        15     คน
กลุ่มออมทรัพย์
1.  กลุ่มออมทรัพย์            10    กลุ่ม        1,138    คน
2.  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านยากจน        2    กลุ่ม        246    คน

กลุ่มอื่นๆ
1.  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหมู่บ้าน          10     กลุ่ม       611    คน
2.  โครงการประสิทธิภาพพืชไร่        1    กลุ่ม           36    คน
3.  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน    10    กลุ่ม    7,089    คน
4.  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน    10    กลุ่ม          35     คน
5.  ธนาคารหมู่บ้าน            2    แห่ง        316     คน
6.  กลุ่มผู้ใช้น้ำ                2    กลุ่ม        215     คน
7.  กลุ่มเยาวชน  หมู่ที่  1 – 10          1    กลุ่ม        725     คน

2)  จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
ตำบลเชียงเครือมีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว  พื้นที่อยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลำปาว เหมาะแก่การทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนา ทำไร่
ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารข้อมูลจากทางราชการและเอกชน โดยการติดตามสื่อต่างๆเช่น  โทรทัศน์   วิทยุ  ประชาชนให้การสนับสนุนงานและกิจกรรมงานของทางราชการเป็นอย่างดี  มีความรัก  สามัคคี  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในหมู่บ้านและตำบล อีกทั้งมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอย่างเหนียวแน่นและสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างดี.

Be the first to comment on "ข้อมูลทั่วไป"

Leave a comment