นักเขียนของเรา

img_0002

 

 

 

 

 

ชื่อ นายบรรทม  แสนแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
การศึกษา สาธารณสุขสาตร์บัณฑิต(บริหารสาธารณสุข)
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

hong-260x300
 

 

 

 

ชื่อ นางจริยาพร อินทร์ช้าง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติการ
การศึกษา
สาธารณสุขศาตร์บัณฑิต
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบลแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

tong

 

 

 

 

 

ชื่อ นางศิริพร  ทองจรัส
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การศึกษา
พยาบาลศาตร์บัณฑิต
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสขภาพตำบลแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

.

Be the first to comment on "นักเขียนของเรา"

Leave a comment