MS Excel

No Picture

วิธีเปลี่ยนตัวเลขที่มีรูปแบบเป็น Text จากอารบิคเป็นเลขไทยใน Ms Excel

วิธีเปลี่ยนตัวเลขที่มีรูปแบบเป็น Text จากอารบิคเป็นเลขไทยใน Ms Excel เมื่อครั้งก่อนผมได้แนะนำวิธีการเปลี่ยนตัวเลขจากเลขอารบิคเป็นเลขไทยในโปรแกรม Microsoft Excel ไปแล้ว และได้ติดไว้ว่าในกรณีที่ค่าของข้อมูลภายในเซลล์ที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นแบบข้อความ (Text) วิธีการจากบทความที่กล่าวมามันจะทำไม่ได้ เราจึงต้องมีวิธีการที่จะเปลี่ยนแบบสลับซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง แต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนที่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทุกคนทำได้ครับ เรามาดูวิธีกัน วิธีเปลี่ยนตัวเลขที่มีรูปแบบเป็น Text จากอารบิคเป็นเลขไทยใน Ms Excel หลักการทำก็ง่ายๆครับมี 2 Step ก็คือ Step 1 เปลี่ยนข้อความที่เราเห็นเป็นตัวเลข(Text) นั้นให้กลายเป็นข้อมูลประเภทตัวอักษรก่อน โดยใช้ฟังก์ชั่นในโปรแกรม Ms Excel ที่มีชื่อว่าฟังก์ชั่น…


วิธีการเชื่อมคำที่อยู่คนละคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft EXCEL

วิธีการเชื่อมคำที่อยู่คนละคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft EXCEL คิดว่าหลายๆท่านที่ใช้โปรแกรม Microsoft EXCEL คงจะเจอปัญหาหนึ่งที่ผมมักจะเจอเป็นประจำ โดยเฉพาะข้าราชการที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลรายชื่อนามสกุลของประชาชน ที่เรามีข้อมูลแบบหนึ่ง แต่อำเภอหรือจังหวัดจะเอารูปแบบข้อมูลอีกแบบหนึ่ง ที่ผมพบบ่อยก็คือ ผมมีข้อมูลในมือเป็นแบบนี้   แต่ระดับอำเภอหรือจังหวัดจะเอาข้อมูลตามอีกรูปแบบนี้ (เอาชื่อกับนามสกุลมารวมกันในช่องเดียวกัน)   สำหรับท่านที่ยังไม่รู้อาจต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด แต่เราคงไม่ต้องพิมพ์ใหม่แล้วครับ เพราะมันมีวิธีที่เราสามารถที่จะนำคำหรือข้อความที่อยู่คนละคอลัมน์ หรือคนละเซลล์ในโปรแกรม Microsoft Excel มารวมกันได้ง่ายๆโดยใช้เครื่องหมาย & ครับ เรามาดูวิธีทำวิธีการเชื่อมคำที่อยู่คนละคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft EXCEL 1.หากเราต้องการเชื่อมคำระหว่างคอลัมน์ในโปรแกรม Microsoft EXCEL เราสามารถใช้เครื่องหมาย & เชื่อมคำ เช่นหากเราค้องการเชื่อมคำที่อยู่ในเซลล์…