Osteoporosis

No Picture

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis)

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) โรคกระดูกพรุน คืออะไร? กระดูกพรุน (Osteoporosis) เป็นภาวะที่ความหนาแน่น ของเนื้อกระดูกลดลงร่วมกับมีความเสื่อมของโครงสร้างภายในกระดูก ซึ่งส่งผลให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงทำให้กระดูกหักง่ายขึ้น ภาวะกระดูกพรุน พบมากในผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน มากกว่าผู้ชายในวัยเดียวกัน เมื่ออายุมากขึ้น ความรุนแรง จากกระดูกพรุน และโอกาสกระดูกหักพบมากขึ้น เป็นผลจากความเสื่อมของร่างกาย และจากระดับฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายที่ลดลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนเพศ ที่มีส่วนในการคงความสมดุลย์ ระหว่างการสร้างและ การเลื่อมสลาย ของเนื้อกระดูก   สาเหตุ และอาการของโรคกระดูกพรุน กระดูกโปร่งบางและกระดูกพรุนจะรุนแรงมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ในระยะกระดูกโปร่งบาง จะยังไม่แสดงอาการ จะรู้ตัวว่ามีภาวะกระดูกพรุน ต่อเมื่อเป็นมากแล้ว โดยเกิดร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น…


No Picture

สาเหตุ อาการและการป้องกันโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis)

สาเหตุ อาการและการป้องกันโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) โรคกระดูกพรุน(Osteoporosis)  เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุทุกคน เป็นภาวะที่มีการกร่อนของเนื้อกระดูก เนื่องจากมีความผิดปกติในการสร้างสารเนื้อกระดูก ทำให้กระดูกอ่อนตัวลง สาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การทำงานของฮอร์โมนที่ลดลงในผู้สูงอายุ โรคกระดูกพรุน(Osteoporosis)พบในผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย อาการของโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) ผู้ที่ป่วยด้วยโรคจะมีการเคลื่อนไหวลดลง มีภาวะกระดูกทรุดยุบ มีอาการเคลื่อนไหวลดลง ปวดหลัง หลังค่อมทำให้ความสูงลดลง กระดูกหักง่าย การป้องกันโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) 1.  ออกกำลังกายเป็นกิจวัตรโดยเฉพาะกลางแจ้ง ช่วงที่มี แดดอ่อนๆ เช่น เวลาเช้าหรือเย็น 2.  เมื่อมีความเจ็บป่วยไม่ว่าจากสาเหตุใด ควรรีบทำกายภาพบำบัด หรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่สภาพร่างกายจะเอื้ออำนวย 3. รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง วิตามินดีสูง เช่น ปลากระป๋อง…