สาเหตุ อาการ การติดต่อ และการป้องกันวัณโรค

สาเหตุ อาการ การติดต่อ และการป้องกันวัณโรค

สาเหตุ อาการ การติดต่อ และการป้องกันวัณโรค      โรควัณโรค เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ในผู้ใหญ่จะเป็นที่ปอด ในเด็กอาจเป็นที่อวัยวะอื่นร่วมด้วย เช่น ต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มสมอง สาเหตุและการติดต่อของโรควัณโรค สาเหตุเกิดจากเชื้อวัณโรค (Mycobacterium tuberculosis) โดยและติดต่อโดยการได้รับเชื้อจากผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรคปอดระยะแพร่เชื้อ ทางการ ไอ จาม ทำให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายไปในอากาศ อาการของโรควัณโรค อาการของโรควัณโรคมีปรากฎหลายแบบขึ้นอยู่กับการติดเชื้อที่ระบบใดของร่างกาย วัณโรคปอด ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ต่ำ ๆ เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง บางคนมีการไอเรื้อรังเป็นเดือน บางคนมีไอแห้งๆ อาจมีเจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง ผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไข้ 1-2 สัปดาห์ ปวดศีรษะรุนแรงแล้ว อาเจียน อาจมีตาเหล่ ต่อมาอาจชัก และอาจเสียชีวิตได้ วัณโรคของต่อมน้ำเหลือง จะมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ขาหนีบ รักแร้ โตจนคลำได้ ก้อนจะโตขึ้นจนมีแผลแตกออกมา มีหนองไหลเรื้อรัง อาจลุกลามทำให้เป็นติดต่อกันหลายๆ ก้อน ในสมัยโบราณ บางทีพบเป็นฝีรอบคอ เรียก ”ฝีประคำร้อย” เมื่อหายแล้วจะเป็นแผลเป็นใหญ่ การปัองกันวัณโรค 1. ผู้ที่ป่วยเป็นวัณโรค จะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเพื่อตัดต้นตอที่แพร่เชื้อโรค และต้องกิน ยาตามแพทย์สั่งอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ ในระยะติดต่อต้องระวังเวลา และจามโดยปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อวัณโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ การบ้วนเสมหะหรือน้ำลาย  จะต้องใส่ภาชนะที่มีฝาปิด อาจเป็นภาชนะที่มีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วนำไปต้มหรือเทลงโถส้วม 2. ในเด็กแรกเกิดทุกคนควรได้วัคซีนป้องกันวัณโรค ซึ่งปัจจุบันสถานบริการสาธารณสุขจะทำการฉีดวัคซีนให้เด็กตั้งแต่ตอนแรกเกิด และเมื่อฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ จะมีเม็ดหนองขึ้นที่บริเวณที่ฉีดซึ่งจะแตกเป็นๆหายๆและแห้งในเวลา 2-3 เดือน ใดยไม่ต้องใส่ยา เพียงแต่ซับให้แห้งเมื่อเวลาเปียกน้ำ เมื่อแผลหายดีแล้วก็จะมีแผลเป็นบริเวณที่ฉีด 3. หากมีอาการป่วยที่มีอาการเหมือนดังข้างต้นให้รีบพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข …………………….. .

Read More